Småföretagarna förlorare i budgeten

I den av regeringen just presenterade budgeten är småföretagarna åter förlorare. Nya skatter och pålagor försvårar och gör det dyrare att driva företag medan positiva satsningar på småföretagande är i stort sett obefintliga.

På flera områden drabbas Sveriges småföretagare av ökade kostnader för att driva sina företag. Några exempel:
Det blir dyrare att ha unga anställa genom att rabatten på arbetsgivaravgiften för dessa tas bort.
Det blir dyrare för äldre att jobba längre. Många småföretagare driver sina företag vidare även om de har uppnått pensionsåldern. De får nu betala en särskild löneskatt på 6.15 % som tack för att de fortsatt bidrar till samhällets välbestånd.
Bensinskatten höjs, vilket innebär att många hantverkare som kör massor av mil i tjänsten får kraftigt ökade kostnader.
Avdragsrätten för RUT och ROT begränsas vilken ger färre arbetstillfällen för små företag. Redan en tidig information om att detta skulle ske har helt stoppat nyetableringen av företag, som satsar på tjänster beroende av RUT. Här har under senaste åren mängder av nya jobb tillkommit vilket nu bromsas upp helt. Det drabbar många jobb för bl.a. kvinnor och invandrare som i RUT-jobben fått möjlighet till sysselsättning. Dessutom kommer det genom detta åter att bli mer attraktivt att köpa tjänster svart i stället för att göra det på rätt sätt. Många nystartade små företag som litat till RUT kommer troligen att få det besvärligt att överleva.

Regeringen talar i sin budget om ”Sveriges nya jobbagenda” och att samverkan med näringslivet är en viktig förutsättning för att fler ska komma i jobb. Många miljarder satsas på investeringar i bostäder och infrastruktur liksom på satsningar i kunskap och matchning – genom ett kunskapslyft med utbyggnad av vuxenutbildningen. Bra och nödvändigt och kommer säkert att ge fler jobb. Frågan är hur många och om det är tillräckligt för att nå regeringens högt ställda mål om kraftigt sänkt arbetslöshet. Ser man på deras egna prognoser tycks de inte tro på det själv.

Utöver de jobb som kan tillkomma genom ovan nämnda åtgärder får småföretagen i stort sett ingenting i den kommande budgeten trots att det är väl känt att 80 % av alla nya jobb i Sverige tillkommer där. Regeringen framhåller att de kommer att satsa på en ”aktiv näringspolitik” som skall gynna små, innovativa och växande företag. Dessutom skall inom denna aktiva näringspolitik den svenska exporten stärkas.
Sammantaget satsas i budgeten 430 miljoner för dessa ändamål. Pengar till innovationsrådet (lever en ganska anonym tillvaro), lite mer pengar till Almi att låna ut till höga räntor och något lättare att få tillgång till statliga krediter skall få innovativa nya företag att startas och växa. Dessutom skall det underlättas för dem att från början exportera sina produkter.
Finansminister Magdalena Andersson sa i sin presentation av budgeten att nystartade småföretag behöver hjälp med att t.ex. sälja sin nyutvecklade app internationellt. Vilket kunnande om vad svenskt småföretagande är visar detta? Småsmulor i form av ynka 430 miljoner till åtgärder med tvivelaktig verkan. Jämfört med mångmiljardsatsningar inom andra delar av budgeten.

Småföretagarna är förlorare i budgeten.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen