Småföretagarnas Riksförbund satsar på webbradio

Medieprofilen Nina Jansdotter, karriärcoach, författare och styrelsemedlem i Småföretagarnas Riksförbund, är programansvarig för den nya satsningen på webbradio:

─ Genom att snabbt nå ut med viktig information kan vi ge våra medlemmar en ännu bättre service. Snabbhet och flexibilitet passar oss i Småföretagarnas Riksförbund. Men vi ser det också som en styrka att kunna gå på djupet och göra lite längre inslag.

Den nya webbradiokanalen vänder sig i första hand till förbundets medlemmar – cirka 21 000 småföretagare. Men tanken är också att informera andra grupper i samhället.

─ Vi välkomnar gärna politiker och andra intressanta människor att medverka i programmen, säger Nina Jansdotter. Vi tycker att det är viktigt att lyfta småföretagarfrågorna till en högre nivå och nå ut till en större bredd.

Leif Svensson, Förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund, ser stora vinster med satsningen:

─ Ända sedan starten för tre år sedan har vi som organisation strävat efter att ligga i framkant, när det gäller bredden i informationsutbudet, både genom att sprida vårt budskap och stärka vårt varumärke. Nästan alla som jobbar i förbundet är småföretagare, vilket naturligtvis underlättar arbetet. Vi vet hur vardagen ser ut för Sveriges småföretagare och vad som behöver förändras för att få, det som är vårt mål, ett småföretagarklimat i världsklass!

Till en början sänder Småföretagarnas Riksförbund ett program i veckan.
www.blogtalkradio.com/smaforetagarna

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

Hemsida; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50
——————————————————————————————————————————-
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen