Sverige behöver ett heltäckande lärlingssystem

I flera år har företag inom olika branscher i Sverige efterfrågat ett svenskt fungerande lärlingssystem. Logistikföretaget Airlog Group i Helsingborg tvingades gå över sundet och starta samarbete med Roskilde Handelsskole, för att på så vis få tillgång till det danska lärlingssystemet och därmed säkra kompetensen i företaget.

I flera år har företag inom olika branscher i Sverige efterfrågat ett svenskt fungerande lärlingssystem. Logistikföretaget Airlog Group i Helsingborg tvingades gå över sundet och starta samarbete med Roskilde Handelsskole, för att på så vis få tillgång till det danska lärlingssystemet och därmed säkra kompetensen i företaget.

Men det är inte rimligt att svenska företag ska behöva använda sig av utländska lärlingssystem för att säkerställa kompetensen i sina företag. När den gymnasiala lärlingsutbildningen infördes 2011 drog Airlog Group en lättnadens suck – äntligen skulle företaget kunna anställa en lärling. Glädjen blev dock inte långvarig. Den nya gymnasiala lärlingsutbildningen omfattade inte logistikbranschen.

Nu finns alla förutsättningar att införa ett heltäckande arbetsplatsförlagt lärlingssystem som omfattar samtliga branscher och som vänder sig till alla; ungdomar, vuxna som vill sadla om senare i livet och nyanlända. Förslaget är utformat av Småföretagarnas riksförbund och presenterades på bred front i Almedalen i samtal mellan Småföretagarnas riksförbund, politiker, företagare och Migrationsverket. Under hösten kommer arbetet att intensifieras med nya samtal mellan förbundet och politiker från samtliga partier.

Småföretagarnas lärlingssystem är enkelt utan en massa byråkrati. Lärlingarna ska kunna leva på ersättningen (16 000 kr/mån) och företagen ska ha en skälig ersättning för handledning (67 200 kr/år). Alla grupper i samhället ska kunna söka en lärlingsutbildning och varenda bransch ska ha möjlighet att ta emot en lärling.

Mycket talar för att vi med gemensamma krafter kan införa ett svenskt arbetsplatsförlagt lärlingssystem:

─ Samtliga partier är positiva till lärlingsutbildningar
─ Sveriges småföretagare är villiga att ta emot en eller flera lärlingar
─ Arbetslösa ungdomar och nyanlända får möjlighet till varaktiga arbeten

Det här en bra grund att utgå i från. Tillsammans kan vi skapa ett lärlingssystem anpassat till svenska förhållanden och villkor och sist men inte minst – på sikt kan det här svenskanpassade lärlingssystemet till och med bli en samhällsekonomisk plusaffär för staten. I stället för att uppfinna fler arbetsmarknadsåtgärder, med tidsbegränsade arbeten och få möjligheter till permanenta jobb, kan vi i stället skapa tiotusentals nya och varaktiga arbeten.

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Maria Boborg-Trané
förbundssekreterare
Småföretagarnas riksförbund

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top