Sveriges småföretagare slipper extra sjukskatt

– För oss är det en rättvisefråga att företagare har ett lika tryggt socialt skyddsnät som anställda, säger förbundsordförande Leif Svensson

Regeringen har efter samråd med arbetsmarknadens parter dragit tillbaka förslaget om hälsoväxling. Det betyder att hotet, att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningkostnaden för sina anställda efter tre månader, nu är avvärjt.

─ Vi i Småföretagarnas riksförbund är glada att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och regeringen har lyssnat på våra argument för ett slopande av den extra sjukskatten, säger förbundsordförande Leif Svensson. Den extra sjukskatten skulle ha drabbat de mindre företagen hårt; inte minst alla ensamföretagare som driver aktiebolag. En långtidssjukskrivning för den här gruppen kunde ha fått förödande ekonomiska konsekvenser för många av Sveriges ensamföretagare.

Arbetsmarknadens parter, både på den offentliga och på den privata sidan, har reagerat starkt på förslaget om hälsoväxling. De har nu lagt sina åsiktsförklaringar, med åtgärder för att minska sjukkostnaderna.

─ Det är viktigt att alla bidrar med förslag till förbättringar, säger Leif Svensson. Dels för att skapa en god arbetsmiljö för att förebygga sjukskrivningar, dels för att få igång ett tidigt rehabiliteringsarbete i sjukskrivningsprocessen.

Många av Småföretagarnas medlemmar är ensamföretagare och mindre företag med några få anställda. Den här gruppen av företag saknar HR-avdelningar med personal, vars uppgift är att vara rehabiliteringslänken mellan den sjukskrivne medarbetaren och hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan.

─ Nu är det viktigt att regeringen ser till att ge extra resurser till hälso- och sjukvården och Försäkringskassan, för att undvika att den här stora gruppen av företagare hamnar mellan stolarna. Detta har vi påtalat både för socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och för Försäkringskassans ledning. Förbundsordförande Leif Svensson avslutar:

─ Det känns bra att förslaget om en extra sjukskatt slopas. Nu kan vi koncentrera oss på vårt fortsatta arbete för att öka tryggheten i det sociala skyddsnätet för Sveriges småföretagare.

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Maria Boborg-Trané
ansvarig socialförsäkringsfrågor
Småföretagarnas riksförbund

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top