Varför krångla till det M?

Varför krångla till det M?

Moderaterna har (enligt debattartikel i DN 13/8) sedan början av året bedrivit ett brett utvecklings- och reformarbete för ett bättre Sverige med fler jobb och mindre utanförskap. Resultatet hittills är ett förslag om en ny anställningsform inom LAS med tidsbegränsning till 18 månader.

Varför krångla till det? Alla vet varför det är så svårt att få mängden riktiga jobb i Sverige att öka. De små och medelstora företagen som under decennier stått för nästan hela ökningen av antalet nya jobb tycker, som bekant, att det är för riskabelt, krångligt och dyrt att anställa fler medarbetare.
I botten ligger LAS som en rejäl bromskloss. Den blir aldrig bättre av att justeras då och då utan bör skrotas i sin helhet. Det skulle ge en mycket större rörlighet på arbetsmarknaden Arbetsgivarna skulle våga anställa och det skulle bli fler jobb för arbetstagare att söka. Till gagn för hela samhället och de i dag arbetslösa.

Alliansregeringen gjorde ett tappert försök att minska ungdomsarbetslösheten. De införde en ny anställningsform som kallas YA-jobb (yrkesintroduktionsanställning). Det största felet med den var att företaget måste ha kollektivavtal med facket. Därmed uteslöts de flesta småföretagen därför att de helt enkelt inte har eller vill ha kollektivavtal. Hittills är det en flopp.
I den nu av M föreslagna nya anställningsformen betonas särskilt att den skall vara öppen för hela arbetsmarknaden oavsett kollektivavtal eller inte. Det visar en ny inställning efter det att en ny partiledning tillträtt. Det nya arbetarpartiet tar ett steg tillbaka från en politik som lockade många tidigare S-väljare genom att t.ex. värna om LAS och samarbeta med facket. Som ett brev på posten kom också repliken från LO som samma dag i tidningen Arbetets nätupplaga betecknade förslaget som oseriöst. Vad vore annat att vänta?

Sverige behöver fler nya jobb. Om det råder inga meningsskiljaktigheter. Den bästa vägen dit skiljer sig dock åt mellan olika grupperingar i Riksdagen. Den nuvarande S-ledda regeringen satsar på statligt fullt subventionerade jobb inom omsorgen och Ylva Johansson har rest land och rike runt för att få kommunerna med på tåget (även om det tycks vara livsfarligt att åka tåg i Sverige). Det borde inte vara svårt. Full ersättning med statliga skattepengar. Grattis – det är gratis.
På den borgerliga sidan ser man inte några gemensamma initiativ. Varje parti har sina förslag och det gäller att profilera sig inför nästa val. Det är helt förväntat och vi får se hur det går med samarbetet i Alliansen framöver.

Vi i Småföretagarna tycker inte det är så svårt. Verkligheten pekar ut vägen. Det är de små företagen som kan och vill skapa nya jobb. Gör det attraktivt för dem att göra det. Skrota LAS i stället för att hela tiden försöka förändra den. Gör rejäla förenklingar i regelberget i stället för några små då och då. Gör det ekonomiskt gynnsamt att anställa fler genom sänkta kostnader. Slopa sjuklöneansvaret helt för de minsta företagen och sänk arbetsgivaravgifterna. Ge småföretagen verkliga incitament att utöka sina verksamheter och vi är övertygade om att det skulle bli väsentligt bättre fart på arbetsmarknaden. Vilket alla vill se oavsett politiskt hemvist.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————–Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen