Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vem kommer att bekosta km-skatten?

Flytta till stan och ta anställning. Någon framtid verkar inte finnas inom åkeri på glesbygden.” 

Det var rådet Lasse gav till sin 25-årige son. Lasse har utvecklat och drivit åkeriet på samma plats som farfar och pappa, vilken för övrigt fortfarande är verksam i familjeföretaget. Det är naturligtvis inget enkelt beslut att råda sin son att avsluta familjetraditionen, men Lasse ser bara fler och fler pålagor och regler för svenska åkare, förslag om km-skatten blev bara droppen som fick bägaren att rinna över.

Oron är stor bland både åkare, vanliga företagare och människor som bor på Sveriges glesbygd över förslagen om km-skatt för transporter. Att ensidigt belasta dem som inte kan använda tätorternas kollektivtrafik med extra avgifter, kommer att kunna bli förödande för Sveriges landsbygd.

Flera undersökningar har visat att vägskatter och andra avgifter kopplade till våra vägar och trafik är och har varit överfinansierade. Skatter och avgifter är sammantaget högre än vad som används för vägarnas underhåll. Tragikverket, som det numera kallas i folkmun, använder en allt större del av sina anslag till att bygga byråkrati och att sätta upp skyltar om vägskador i stället för att reparera dessa. Skulle ytterligare en skatt förändra detta?

De ökade kostnaderna som uppkommer av km-skatten måste ju bekostas av någon. Eftersom inte ens de större åkerierna egentligen har råd med detta, så kommer det att vältras över på dem som behöver frakter, i synnerhet gäller det de som har långa avstånd till kunder eller leverantörer.

Postnord sköter uppenbarligen inte sin verksamhet efter de önskningar riksdagen har. Nu aviserar de även att utdelningar inte ska ske lika ofta som tidigare. Kommer även frakterna till olika delar av landet att bli differentierade? Kommer vi som inte bor innanför tullarna att få så höga fraktkostnader att vi inte längre har råd att handla på nätet? Är det bara stockholmare som kommer att få råd med moderniteter?

Åkare som drabbas av högre kostnader genom km-skatten aviserar i många fall att de måste lägga ner sina verksamheter om km-skatten införs. Redan i nuläget är lönsamheten låg, men med ytterligare avgifter kommer det att bli omöjligt att fortsätta bedriva åkeriföretag där längre avstånd förekommer. Hur detta kommer att slå på sågar och annan verksamhet som är beroende av träråvara kan man bara gissa. En åkare med 18 timmerbilar och 6 flisbilar beräknar att km-skatten skulle kosta i storleksordningen 13 miljoner kronor per år! Vem ska betala detta?

Km-skatten är bara ytterligare en belastning på företagande och glesbygd. Riksdag och regering måste aktivt verka för att underlätta företagande och inte bara svänga sig med fagra ord. Tillåt svenska företagare att åtminstone få konkurrera på samma villkor som resten av EU:s företag.

Leif Svensson
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund 


För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen