Rådgivning

Öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Srf Konsulterna

Definition av samhällsbärande funktioner i coronakrisen Den dramatiska krisen har påverkat hela samhället både avseende hälsa och stora ekonomiska störningar. Majoriteten av det svenska näringslivet består av mindre företag som har begränsade resurser och därmed mycket små möjligheter att klara de pågående problemen på egen hand. En mängd nya stödformer har och kommer att erbjudas

Läs mer »

Information från SMÅa – Om Coronakrisen gör dig arbetslös!

Det första du ska göra om du blir arbetslös är att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Så här gör du: Anmäl dig på arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös. Berätta för arbetsförmedlingen vilken a-kassa du är medlem i och att du önskar söka arbetslöshetsersättning. Det går att anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen via deras

Läs mer »

Konkreta tips till företag vid ekonomisk kris – Srf Konsulterna rådgivning

Svenska företag är hårt drabbade av Corona-virusets effekter. Branschorganisationen Srf konsulternas medlemmar är Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Tillsammans med sina kollegor på redovisnings- och lönebyråer runt om i landet, hjälper de dagligen företag med ekonomi, lönehantering och ekonomisk rådgivning. I sviterna av Coronavirusets framfart behöver nu många av landets företagare ha kontakt med en

Läs mer »

Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs?

Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs? Majoriteten av Sveriges företag går nu igenom en svår tid som kantats av sjunkande försäljningssiffror, en konstant nedåtgående börs, sviktande betalningar och påtaglig oro för uppsägning av anställda. Tyvärr blir följderna av dessa finansiella svårigheter att ett flertal företag snabbt får likviditetsproblem

Läs mer »

Småföretagarnas Försäkring – Corona Information

Information från samarbetspartners ”Småföretagarnas Försäkring” Det här kan vara bra att veta kring olika försäkringar ”Småföretagarnas försäkring erbjuder flera olika försäkringslösningar för medlemmarna. Nedan följer information kring vad som gäller för några viktiga försäkringar. Utöver nedan information gäller försäkringsvillkoren. För fullständig information om försäkringarna, gå in på www.smaforetagarnasforsakring.se och läs mer. Livförsäkring, olycksfallsförsäkring samt barnförsäkring

Läs mer »

Arbetsrättsjouren informerar om korttidspermittering

Regeringens förslag om korttidspermittering Coronaviruset covid-19 kom snabbt och har redan satt stora avtryck för svenska företagare, deras verksamhet och deras personal. Många företagare är just nu hårt pressade av allt som viruset fört med sig. Vissa branscher är mer utsatta än andra. Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat budgetåtgärder för arbetsgivare och deras

Läs mer »

Om avtal i kristider

Hela världen befinner sig mitt i en virusepidemi med konsekvenser för samhället som få kunde ha förutsett för bara någon månad sedan. Detta ställer flera frågor på sin spets inom juridiken. Den mest grundläggande frågan lyder hur Coronasmittan och inte minst åtgärderna för att stoppa smittspridningen påverkar allas skyldighet att följa ingångna avtal. Det kan

Läs mer »
Scroll to Top