Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Rapporter/Publikationer

Ny Rapport: Småföretagsanpassad svensk modell

Vi publicerar rapporten Småföretagsanpassad svensk modell Fem steg för att anpassa den svenska modellen till jobbskaparna. Bakgrunden är att i det besvärliga ekonomiska läge som landet befinner sig i behövs nytänkande och reformer. Och vem är mera lämpad att föreslå vad som behöver göras än vårt förbund som representerar småföretagen där fyra av fem nya

Läs mer »

De företagsamma 2023

I föreliggande rapport De Företagsamma, av Dr. Nima Sanandaj (ECEPR), på uppdrag av Småföretagarnas Riksförbund redovisas grundläggande aspekter på företagandet och dessas koppling till samhällsekonomin. Rapporten bygger på ett nytt koncept som Småföretagarnas Riksförbund introducerade 2019 för att mäta och beskriva företagandet. Konceptet företagsamma representerar de personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd

Läs mer »

Sveriges hårdast arbetande förtjänar vila 2023

Läs rapporten online Klicka här för att ladda ner rapporten. Läs mer om rapporten nedan Småföretagarnas Riksförbund har publicerat en rapport om företagares höga arbetsbelastning. Småföretagare är Sveriges hårdast arbetande grupp och saknar ofta tid för vila och semester. En enkätstudie visar att arbetsbördan påverkar hälsa, sömn och familjetid negativt. Många företagare kan inte ta

Läs mer »

De Företagsamma 2022

Småföretagarnas Riksförbund släpper ny rapport – Sverige behöver fler företag Småföretagarnas Riksförbund har de senaste åren tagit fram rapporten “De Företagsamma” för att bättre förstå företagsamheten i Sverige. Måttet “företagsamma” har utvecklats och mäter antalet personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd. Årets rapport ger en tydlig bild att företag utvecklas i nära

Läs mer »

Normalisera arbetsgivaravgiften 2022 – Sänk nivån, så den blir i linje med omvärlden

Andra länder har sänkt skatterna på arbete – Sverige halkar efter
Under senare tid har skattekilen1, alltså den kombinerade effekten
av bland annat arbetsgivaravgifter och inkomstskatt, sänkts i flera OECD-länder, men inte i Sverige. I en tid präglad av ekonomiska osäkerheter skapade av pandemirestriktioner, krig, störningar i globala värdekedjor och inflation, finns goda skäl att också Sverige verkar för sänkt arbetsgivaravgift, så att jobbskapande och företagstillväxt kan stimuleras. Inte minst är detta viktigt för att främja jobbskapande för grupperna unga och utrikesfödda. Fokus ska inte vara på riktade och tillfälliga reformer, utan generella och långsiktiga anpassningar till omvärlden och till samhällsekonomins förutsättningar.

Läs mer »

Strutseffekten – En rapport om pensioner och pensionssparande

Undvik Strutseffekten – men läs rapporten
Målet för vårt förbunds arbete är att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt att driva småföretag i Sverige. Sett över en småföretagares livstid så är frågan om pension en viktig del av hur trygg man kan känna sig inför den tid då man inte längre ska driva sitt företag.
Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram denna rapport för att öka förståelsen för vad som avgör en företagares beslut kring sitt eget pensionssparande. Förståelse är en förutsättning för förändring och vi hoppas att denna rapport kan öka medvetenheten kring småföretagares val eller icke-val kring pensionsfrågan och som i sin tur kan ligga till grund för vårt näringspolitiska påverkansarbete för att förbättra och förenkla de sociala villkoren för Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna.

Läs mer »

Hållbart Företagande 2022

Ska Sverige lyckas nå målsättningarna i Agenda 2030 måste det offentliga samverka med näringslivet för att kunna ställa om och producera de varor och tjänster som krävs för att nå de globala målen. I Småföretagarnas Riksförbunds nya rapport Hållbart företagande tar vi ett nytt grepp och studerar företagandet i Sverige utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Där kan vi konstatera att det svenska näringslivet i nuläget inte är rustat att utgöra det viktiga verktyg som Sverige behöver för att vara globalt konkurrenskraftiga. Sverige behöver fler företagsamma och säkerställa att det blir tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer »

Kunskapsrapport – Landsbygdsfokus 2021

Affärskompetens Sverige, Småföretagarnas Riksförbund (SFR) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har i rapporten ”Företag på landsbygder – viktigare än någonsin” sammanfattat varför det är viktigt att stötta och bidra till utveckling i den stora gruppen småföretag på landsbygder.

Läs mer »

Hemställan: Förläng anståndstiden för lån på skattekonto

Hemställan skickades in den 28/4 – 2021 till: Finansdepartementet103 33 Stockholmfinansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Här kan du läsa Hemställan i sin helhet: Hemställan om förlängning av anståndstiden för lån på skattekonto (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »
Rulla till toppen