De Företagsamma – Sveriges 350 000 Jobbskapare

Genom denna rapport lanseras företagsamma som ett nytt mått på företagsamhet runtom i landet. Det är ett mått som skiljer sig från det traditionella måtten företag och företagande, då fokus inte ligger på t.ex. egenanställning som anställningsform utan på att identifiera antalet arbetsplatser i privat sektor i respektive kommun.

Småföretagarnas Riksförbund
November 2019

Stå starkare tillsammans

Bli medlem