Flexicurity

Ett försök till sammanfattning av den ”danska modellen” som är en form av ”flexicurity”.Uttrycket myntades av Tony Blair och är en sammanslagning av flexibility och security vilket är precis vad det är. Flexibilitet och säkerhet i arbetslivet.

Stor flexibilitet och lite reglering av arbetsgivarens möjlighet att avskeda personal kombinerat med en stor trygghet i ersättningarna vid arbetslöshet gör att båda parter känner sig trygga med systemet.

Företagen vågar anställa folk eftersom de kan avskeda snabbt och enkelt om man gör ett felval. Det blir därmed också en större ”rotation” på arbetsmarknaden vilket innebär att det blir fler jobb i omlopp hela tiden.

Arbetstagaren har en säkerhet i en god arbetslöshetsersättning och det är lättare att prova på och få nytt jobb eftersom det är fler jobb i omlopp.

Några regler för uppsägning likt det svenska LAS finns inte. I de fall där ”sist in först ut” förekommer beror det i allmänhet på att den med längre anställningstid är mer erfaren och kunnig.

Finns det sådana regler är det fråga om lokala avtal.
Halvparten av arbetsmarknadens uppsägningstider är reglerad i den så kallade ”funktioœrsloven” och varierar kraftigt beroende på anställningstid. 1 dag vid provanställning som kan vara upp till 3 månader, 1 månad vid fast anställning och upp till 6 månader efter kanske 10 års anställning. För resterande arbetsmarknad, till exempel för hantverkare och industriarbetare, gäller lokala avtal som har korta uppsägningstider från några dagar till maximalt 1 månad.

Det finns inga speciella regler vid uppsägning beroende på ålder på arbetstagaren eller storlek på företaget. Alla arbetsgivare kan avskeda varje anställd förutsatt att orsaken är någorlunda rimlig. Ersättning för oberättigat avsked kan förekomma men det är så sällsynt att det inträffar att det blir en nyhet i tidningarna.

Arbetslöshetskassan kostar normalt 400-500 kronor i månaden och är avdragsgilla kostnader. Dessa avgifter täcker dock inte ens halva den egentliga kostnaden utan staten går in med resten. Den maximala ersättningen vid arbetslöshet är 90 % men få når upp till den nivån. Det blir större och större skillnader mellan lön och ersättning eftersom uppräkningen av summorna inte är reglerade på många år.

En annan sak som bidrar till en mycket lägre arbetslöshet för ungdomar är det danska lärlingssystemet som är inskrivet i lag. Det är kopplat till yrkesskolorna. Det finns en sådan för handel och kontor och sedan andra tekniska sådana för till exempel murare, snickare, frisörer med flera yrkesgrupper. Normalt går man i skolan under 1 år för att sedan praktisera i 2-3 år på vanliga arbetsplatser med reducerad lön. Det finns ett liknande system vuxna lärlingar men de får en något högre lön.

Nedanstående länkar finns mer ingående information och statistik.

Beskœftigelseministeriet
www.bm.dk

HK
Motsvarar ungefär Unionen i Sverige
www.hk.dk

Nättidning om lagar och avtal gällande arbetsrätt
www.lag-avtal.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen