Rapport från presentation & dialogmöte av FunkA utredningen

Bakgrund:

FunkA är en utredning beställd av refereringen om att undersöka vad som skulle kunna göras för att fler personer som har funktionshinder skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden. Den första delen av utredningen presenterades för regeringen 4 maj, och jobbar nu på ett tilläggsuppdrag som skall vara klart den 28 december. Mer information om uppdraget hittar du på: http://www.sou.gov.se/funka/index.htm

 

Närvaro:

Småföretagarnas Riksförbund inbjöds till en presentation och dialog runt FunkA och dess innehåll tillsammans med ett antal andra representanter från olika intresseorganisationer (som representerade personer med olika funktionshinder).

Närvarande var bla HSO (Hörsel o Syn..), etc. Totalt var det ca 10 närvarande. Vet inte exakt vilka som var inbjudna mer, men 5-6 personer kom med sent återbud pga. sjukdom. Peter Thörn deltog som representant från Småföretagarnas Riksförbund.

 

Diskussion:

Cristina Husmark Pehrsson presenterade en summering av utredningens insamlade fakta och förslag. Rapporten är på 300 sidor, varav framför allt en summerande del på 30 är värd att lösas av den som har intresse i fråga. Rapporten finns tillgänglig i ett antal olika format på websidan enlig länk ovan) Kort summering:

–       Man föreslår att hanteringen av individer skall byta fokus från att identifiera vad en person inte kan göra, till ett fokus på vad personen kan göra. Dvs fokus på möjligheter inte hinder.

–       Man föreslår en kraftig förenkling av den flora av stöd och distribuerat ansvar som finns idag

–       Man föreslår att minska antalet olika stöd från 5 till 2 typer, för ”utveckling” resp. ”trygghet” där bl.a. utvecklingsanställning skall gå från 1à2 år som max och reglerna för trygghetsanställning, vilket är en tillsvidare-stödform, skall förenklas.

–       Man föreslår att Samhall skall erhålla ersättning enligt samma principer som övriga parter istället för idag enligt en schablonmodell som kan tyckas överkompensera alternativt vara otillräcklig i beskrivning av effektmål

–       Man föreslår specialisering av vissa enheter på dessa frågor (inom Försäkringskassan och arbetsförmedlingen) samt att öppna upp för externa aktörer att agera stöd till företagare som anställer personer med funktionshinder. Detta innebär en likriktning med många andra länder i EU.

–       Den utökade kostnader som förslaget skulle innebära (0,5-2 Miljarder) över närmaste 2 åren föreslogs tas från icke utnyttjade medel i nuvarande stödsystem samt i längden med omfördelning av medel från andra delar av försäkringsystement.

–       Man presenterade kort vad tilläggsuppdraget att utreda ansvaret runt regelverket för (Peter: ersättning till) arbetshjälpmedel. Detta är idag otydligt och delat på både F-kassa/AF.

 

I dialog-delen av mötet framförde Småföretagarnas Riksförbund sina åsikter om de givna förslagen:

–       Vi stödjer förslaget om kraftigt förenklat system vilket ligger i linje med våra åsikter om ett enklare företagande

–       Vi stödjer förslaget om Samhalls finansiering då vi är för en marknad där företag på en konkurrensutsatt marknad jobbar med samma förutsättningar

–       Vi påtalade att småföretagare redan idag är största ”motorn” i Sverige för nya jobb (vs storföretag/myndigheter) och att förändringar som gör det enklare, som tillåta de externa handledarna (läs bollplank eller rådgivare) skulle vara ett bra stöd och en trygghet inför en anställning av någon med rätt till dessa stödformer.

–       Vi kommenterade att det troligen skulle vara positivt för utredningen om man kunde påvisa eller indikera den potentiella positiva effekten, tex via effekt på BNP/arbetskapacitet/minskade  andra kostander,  som tillförs marknaden och inte bara den ökade brutto kostnaden.

 

Jag växlade lite visitkort och e-mail adresser med representanter från Lokala HSO organisationer för att i framtiden kunna diskutera möjliga sammarbete, tex för att informera och sammanföra småföretagare med personer med funktionshinder som, givet rätt förutsättningar, skulle kunna vara ett bra tillskott till deras arbetskraft.

 

Vad händer härnäst:

Det lades inte fram några konkreta förslag eller saker som SFR behöver agera på framåt utan vi behåller kontaken med FunkA och övriga representerade på mötet och hörs av vid behov.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen