Så kan företagsdöd begränsas under Coronakrisen

I spåren av Corona-epidemin har en omfattande global ekonomisk recession börjat ta form. Den ekonomiska krisen är i skrivande stund i sin linda och karaktäriseras redan av rekordhög arbetslöshet. Småföretagarnas Riksförbund har i två enkätstudier studerat små och medelstora företags upplevelse av krisen. Företagen pekar ut minskad efterfrågan hos konsumenter, uteblivna tjänster och störda varukedjor som resultat av krisen. Sjukfrånvaro bland de egna anställda samt statliga ingrepp och begränsningar i näringslivet under krisen är andra problem som de små och medelstora företagen brottas med. En dryg fjärdedel, 27 procent, förväntar sig en omfattande minskning på över 50 procent av omsättningen. Det är ett scenario som för många små och medelstora företag innebär risk för konkurs och personlig förlust…

Författare: Nima Sanandaji och Erik Sjölander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stå starkare tillsammans

Bli medlem