Sjuklöneansvar – påverkar viljan att anställa

Sammanfattning

För småföretag i Sverige är risken att behöva betala sjuklön för upp till två veckor det största hindret för att våga anställa personal. Nästan hälften av de minsta företagen uppger att de skulle anställa om sjuklöneansvaret togs bort. Detta skulle kunna innebära mängder av nya arbeten i Sverige. Det skulle ge många småföretag möjlighet att växa, men skulle också hjälpa många arbetslösa människor samt förbättra landets ekonomi.

Undersökningen

Under augusti 2013 genomförde Småföretagarnas Riksförbund en undersökning bland våra medlemmar om några av de viktigaste frågorna för småföretagare. Totalt fick vi 1 043 svar med fördelning i antal anställda enligt nedan. De minsta företagen dominerade, vilket stämmer med fördelningen av Sveriges företag om än en mindre andel av de allra minsta.

 
Sjuklöneansvar - påverkar viljan att anställa
 

Sjuklöneansvaret

Sjuklöneansvaret har större betydelse ju mindre personalstyrka ett företag har. I stora företag får enstaka sjukskrivningar marginell betydelse och kan enkelt kalkyleras in i kostnaderna, men för det lilla företaget kan enstaka sjuk­skrivningar innebära dödsstöten. Kompensation via högkostnads­skyddet, som tillkom 2010, betalas ut i genomsnitt ett år efter det att kostnaderna har tagits, och är ett sällsynt krångligt sätt att få pengar tillbaka alldeles för sent. Att försöka förändra detta gör det troligen ännu krångligare. Småföretagarna anser därför att sjuklöneansvaret för, i vart fall, de minsta företagen, måste vara en samhällsangelägenhet och inte en risk.

Vi frågade hur och om företagets personalstyrka skulle förändras ifall sjuklöneansvaret skulle tas bort för arbetsgivare.  Av samtliga tillfrågade uppgav ungefär 40 % att de skulle anställa personal om båda sjuklöneveckorna togs bort.

För de allra minsta företagen (0-1 anställd) uppgav nästan 62 % att de skulle anställa en person eller i vart fall behålla personalstyrkan. För de något större företagen uppgav 76-81 % att de skulle anställa eller behålla personalen. Benägenheten att nyanställa var klart högre bland de minsta företagen.

 
Sjuklöneansvar - påverkar viljan att anställa
 
Enligt SCB hade vi 1 094 465 företag med färre än 10 anställda i Sverige 2012. I denna grupp uppgav 40 % att de skulle anställa personal om sjuklöneansvaret togs bort. Teoretiskt skulle detta kunna innebära upp emot en halv miljon nya arbeten. Om man är realistisk och tror på endast 10 % av detta talar vi om tiotusentals. Ett femte jobbskatteavdrag beräknas ge 13 000 nya jobb. Att ta bort sjuklöneansvaret för småföretagare skulle ge många fler. Vem skapar jobben? Inte Regeringen utan företagen. Detta är uppenbarligen den mest betydelsefulla frågan för att anställa personal inom den grupp företag där flest människor anställts i Sverige sedan ungefär 20 år!

Enligt senast utgåvan av statistisk årsbok var medellönen i Sverige 31 200 kr/månad för män och 26 800 kr/månad för kvinnor. Om man utgår från en lägre månadslön för nyanställda i småföretag, på t.ex. 20 000 kr/månad, så skulle det innebära ökade inkomster för staten, via de 31,42 % som arbets­givaravgifter utgör, på nästan 40 miljarder per år! (Av arbetsgivaravgifterna utgörs nästan 10 % en skatt som kallas allmän löneavgift!)  Enligt den senaste statistiska årsboken var Sveriges totala kostnader för sjukpenning drygt 20 miljarder kr.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen