Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Avskaffa skatt på egenkonsumerad förnybar el

Ta bort effektgränserna i Lag (1994:1776) om skatt på energi, 11 kap. 2 och 10§§ samt lägg till 5§ punkt 1 med undantag för sådana egenanvändare av förnybar energi som avses i artikel 21 i direktivet (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov till 2045 anger regeringen våren 2022. Det är en uppfattning som delas av många. Hinder röjs för en historisk förnyelse och utbyggnad av elproduktionen skriver regeringen i Nationell strategi för elektrifiering. Med den insikten blir det svårförståeligt med detaljregleringarna i Lag (1994:1776) om skatt på energi, 11 kap. För att stimulera produktion av förnybar energi för egen konsumtion behövs färre regler och begränsningar.

Idag finns det gränsnivåer för undantaget från skatteplikt för egenproduktion av el i form av effektgränserna 500 kW för elektrisk kraft som framställs från sol, 250 kW för elektrisk kraft som framställs från vind eller vågor och 100 kW i övriga fall. Dessa gränser inverkar hämmande på utbyggnaden av förnybar energiproduktion. Frågan blir ytterligare komplicerad av att effektgränserna gäller per organisationsnummer.

Energiskattedirektivet tillåter medlemsstaterna att helt skattebefria elektricitet från sol, vind, vågor m.m. och i det så kallade Förnybartdirektivet uppmanas medlemsstaterna att göra det möjligt för egenanvändare att producera egen förnybar energi och att undvika att belasta sådan egenproduktion med administrativa pålagor och avgifter.

Om man har mikroproduktion av förnybar elektricitet kan man få skattereduktion med 0,6 kr/kWh upp till 18 000 kr/år. Detta låter ju enkelt, men du får inte ha säkring ”i anslutningspunkten” som är större än 100 ampere. Sverige har satt denna gräns för att undvika EU:s regler om statsstöd, vilka inte får överstiga 200 000 euro under 3 år i rad. Gränsen är alltså 2 miljoner kronor, vilket kan tyckas högt jämfört med 3 x 18 000 kronor i Sverige.

Alla verkar överens om att Sverige kommer att behöva mer förnybar elproduktion. Att producera denna elektricitet på många olika ställen spridda över landet skulle minska risker för sabotage och avbrott på elförsörjning. Det är därför fel att ha effektgränser för skattefrihet på egenkonsumerad el. Detta skapar bara krångel med organisationsnummer och växelriktare.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen