Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Förbättra effektiviteten i den arbetskraftövervakning som hanteras genom personalliggare

Ta bort personalliggare (som finns på 33 ställen) ur Skatteförfarande­lagen (2011:1244)

Kraven på personalliggare utgör en kostsam och ineffektiv reglering. Skötsamma företag drabbas av omfattande kontrollavgifter för små oavsiktliga fel, trots att det inte finns någon som helst misstanke om skattefusk. Kontrollavgifterna kan även leda till att företagens serveringstillstånd ifrågasätts, vilket är förödande för företagen. Forskare på HUI Research har utrett frågan och forskarna kunde inte hitta någon statistiskt säkerställd effekt av personalliggarna och fann att kravet på personalliggare inte kan motivera de kostnader det medför.

Systemet med personalliggare är inte bara verkningslöst utan straffar också fel person. Om en anställd glömmer att skriva in sig i liggaren så kan företaget drabbas. Det lilla företaget drabbas av samma avgift som det stora, vilket skapar orättvisa villkor. Skulle någon bryta  mot ytterligare någon regel i Skatteförfarandelagen blir straffet  dubblerade avgifter. Straffen gäller oberoende av storlek på överträdelsen. Om en personalliggare som finns i en restaurangs lokaler har skrivit företagets namn men glömt att skriva in organisationsnummer, blir sanktionsavgiften 12 500 kr. Om samma företag inom ett år har använt en blyertspenna för att ange personalliggarens datum blir straffet 25 000 kr. Straffet är lika stort oberoende av om företaget omsätter 50 000 kr (som sommarkafé) eller 1 miljard kronor.

Kravet på personalliggare bör avskaffas, så att färre företag drabbas av dessa krångliga regler och kostsamma kontrollavgifter. Ett alternativ kan vara att systemet ändras så att det fungerar och blir rättvist.

Motiv till att personalliggare infördes var att motverka svartarbete och social dumpning i ett antal branscher där Skatteverket tyckte sig ha identifierat problem. Vi vill motverka osund konkurrens, men bedömer att systemet med personalliggare är verkningslöst eftersom de oseriösa företagare som man vill komma åt, kan kringgå systemet och de seriösa företagen drabbas av kontrollavgifter och avbrott i verksamheten som skapar oro och rädsla för att ha gjort fel och vid kontroller riskeras dryga avgifter.

Systemet med personalliggare har visat sig inte ge de resultat som vissa politiker och Skatteverkets tjänstemän inbillat sig. Personalliggare i sin nuvarande form måste därför avskaffas, och eventuellt ersättas med ett mera verkningsfullt och rättvist system.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen