Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Förenklad revisionsplikt

Ersätt nuvarande gränser för revisionsplikt i Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 1 § med ”enligt högsta gräns enligt EU”.

I Sverige har aktiebolag redan vid en ringa storlek en skyldighet att betala för revisor. Revisorns viktigaste uppgift är att för ägarnas skull granska så att redovisningen är riktig, men detta blir ju märkligt om du är både ägare och vd. Det måste naturligtvis vara ägarna och inte politiker som avgör om bolaget behöver revisor.

Redan idag har Sverige lägre gränser än de flesta andra EU-länder för när man tvingas bekosta revisor. EU-gränserna för när revisor är tvingande är mer än 10 gånger högre än de svenska, men trots det finns det politiker och revisorer som t.o.m. vill sänka den svenska gränsen. Ifall Sverige ska kunna ha konkurrenskraftiga företag, så måste vi i vart fall ha jämförbara regler (och därmed kostnader) som våra grannländer. Svenska myndigheter har argumenterat för att företag som inte har revisorer skulle växa långsammare och oftare vara verktyg för brottslighet. Enligt Handelns Forskningsinstitut saknas vetenskapligt stöd för dessa grundlösa påståenden. Tvärtom finns det indikationer på att sysselsättningstillväxten i de småföretag som haft möjlighet att välja bort revision har ökat.

Attityden till företagande bland svenska politiker och myndigheter har ibland övrigt att önska. Redan som mycket litet bolag tvingas vi till att bekosta revisor. Orsaken har uppgivits vara att vi som saknar revisor inte skulle ha rent mjöl i påsen. Eftersom det inte finns några belägg för detta, så bör även svenska företag få samma möjlighet som de flesta företagarna inom EU att själva bestämma ifall man vill ha revisor.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen