Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ta bort 55-årsgränsen

Ta bort bisatsen ”om han eller hon inte har fyllt 55 år vid anmälan till Försäkringskassan om ändrad karenstid” ur Socialförsäkringsbalken (2010:110) 27 kap 31 §

Den som bedriver enskild firma får bestämma vilken karenstid man vill ha i sin sjukförsäkring. Vid kortare karenstid så betalar man högre egenavgift. Fast när man fyllt 55 år får man inte längre bestämma detta, trots att vi av staten uppmanas jobba högre upp i åldrarna. Varför denna detaljregel finns verkar ingen längre komma ihåg, men den utgör ett mycket tydligt exempel på onödig reglering av företagande.

För snart 2 år sedan redovisades SOU 2020:65 ”55 år och karensval”, men fortfarande sitter regeringen på sina händer i denna till synes uppenbart enkla fråga. Utredningen var mycket tydlig på att regeln bör tas bort (redan vid senaste årsskiftet faktiskt). Man konstaterade att ”Vår bedömning är att en åldersgräns knuten till riktålder inte lever upp till kravet om enkelhet, tydlighet och förutsägbarhet.”

Trygga företagare är friska företagare, det förstår väl alla. Att det sociala skyddsnätet ska vara lika för alla borde vara det normala i Sverige. Fast så enkelt är det ju sällan, och när det gäller karenstid för egenföretagare finns det fortfarande en åldersdiskriminerande gräns vid 55 år. Den är enkel att ta bort!

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen