Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ta bort trösklar för återbetalning av elskatt

Ta bort 11 kap 12 § i Lag (1994:1776) om skatt på energi och använd rätt skattesats från början.

Elskatten för år 2022 är i normalfallet 36 öre/kWh. Det finns en massa undantag, vilket främst ska gynna stora företag, och gärna multinationella datorhallar. 36 öre/kWh kan synas lite, men för många tillverkande mindre företag blir det stora belopp att ligga ute med för statens räkning.

Sedan den 1 januari 2017 debiteras full elskatt till alla kunder. Detta gäller inte den el som används i metallurgiska eller mineralogiska processer. De som är berättigade till den lägre nivån på elskatt, 0,6 öre/kWh, kan årsvis eller månadsvis ansöka om återbetalning från Skatteverket för mellanskillnaden mellan den inbetalda nivån och 0,6 öre/kWh för den del av beloppet som överstiger 8 000 kr/år.

Skatteverket har idag som huvudprincip att återbetalning av skatten ska ske en gång per år i efterhand. För vissa större elförbrukare vars elförbrukning uppgår till minst 150 000 kWh per kalenderår finns möjligheten att ansöka om återbetalning en gång per månad. Detta måste först godkännas av Skatteverket. Företag med en elförbrukning över 10 000 MWh/år kan ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga, och därmed själva hantera sin skatteinbetalning.

För ett enskilt företag får det ovan beskrivna problemet följande effekter på kassaflödet.

Om ett företag exempelvis förbrukar 140 000 kWh per år skulle den kostnad som företaget behöver ligga ute med under året vara nästan 50 000 kr, en summa som endast fås tillbaka årsvis i efterhand.

För ett företag som förbrukar upp emot 10 000 MWh, men inte själva har möjligheten att bli skattskyldig, måste företaget ligga ute med närmare 300 000 kr/månad innan återbetalning kan erhållas.

Det kan inte vara rimligt att det lilla elförbrukande företaget, som vill växa, ska behöva förskottera staten med dessa belopp. För att råda bot på detta ska alla företag som kvalificerar sig för reducerad elskatt få betala rätt skatt direkt och slippa återbetalningsförfarandet. Enkel ansökan borde Skatteverket kunna hantera snabbt och effektivt.

Regler kring skatt på el är komplicerade och oförutsebara. Varje år genomförs en förändring genom en speciell ”Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft”. För de företag som har rätt till reducerad elskatt kan det bli stora belopp som ska betalas till staten i förskott för att kunna få tillbaka i efterhand. Detta krångel måste kunna åtgärdas genom att betala rätt skatt från början.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen