Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tillåt gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Ändra Alkohollagens (2010:1622) 5 kap 2 § till: Endast detaljhandelsbolaget får bedriva annan detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande preparat än gårdsförsäljning.

En viktig del i turismens och besöksnäringens utveckling är att kunna erbjuda upplevelser av olika slag – och inte minst nya upplevelser. I andra länder i Europa och övriga världen kan man med självklarhet resa runt och smaka och köpa med sig olika drycker från lokala producenter – ofta vin, men även öl eller destillerade drycker. Detta är inte möjligt i Sverige, eftersom endast Systembolaget får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker.

Genom ändringar i alkohollagen bör gårdsförsäljning av alkoholdrycker under reglerade och ordnade former tillåtas. Ett digitalt system likt Tillväxtverkets och SKR:s Serverat borde fungera. Härigenom skulle anmälningsförfarandet bli så enkelt som möjligt och förhållandena lika i hela Sverige. Utgångspunkt måste vara att tillstånd lämnas, men kan dras tillbaka vid uppenbart missbruk. Tillsyn kan förslagsvis ske genom Rättviksmodellen http://tillvaxtochtillsyn.se/.

Ett tillåtande av gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle stärka besöksnäringens konkurrenskraft och sannolikt även produktutvecklingen av drycker. Försäljning från dryckesproducerande gårdar skulle dessutom gynna landsbygden genom kompletterande inkomster och fler arbetstillfällen.

Redan i maj 2018 beslutade riksdagen att regeringen ”borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning”. Något regeringen faktiskt gjorde 2,5 år senare och utredningen presenterades i december 2021 med remisstid till juni 2022. Utredningen bedömer att deras förslag inte märkbart påverkar folkhälsan, men detaljer och krångel är påtagligt. Enkla regler och förutsebarhet är vad som behövs, inte en massa gränser om öppettider, centilitrar och %.

Redan för ett par år sedan fanns det nästan 800 företag i Sverige med tillverkning av alkoholhaltiga drycker som öl och vin. De flesta av dessa företagen finns utanför storstäderna. Under vissa förutsättningar kan man få tillstånd att låta kunder provsmaka varorna, men inte köpa dryckerna hos tillverkarna. Som ett led i att utveckla besöksnäring borde det vara naturligt att man kan få köpa några öl eller en flaska vin direkt av tillverkaren. Så går det ju till i övriga EU, men även Finland med sitt alkoholmonopol.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen