Remissvar

Vi träffar Anders Nilsson – Lindvallen Restauranger

Mats Eriksson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund får träffa Anders Nilsson, entreprenören bakom det 30-åriga och ärorika bolaget Lindvallen Restauranger. Från 160 st i personal, till 75, till 35, till 30 och om några veckor ner till 5 st kvar. Hur överlever man denna pandemi med en sådan utveckling?

Läs mer »

Vi träffar Anders Nilsson – Lindvallen Restauranger

Mats Eriksson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund får träffa Anders Nilsson, entreprenören bakom det 30-åriga och ärorika bolaget Lindvallen Restauranger. Från 160 st i personal, till 75, till 35, till 30 och om några veckor ner till 5 st kvar. Hur överlever man denna pandemi med en sådan utveckling?

Läs mer »

Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret

Denna remiss besvarades den 26/3 – 2021 till: Dnr: Fi2020/04365FinansdepartementetEnheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Det skatterättsliga företrädaransvaret (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Nedstängningsstöd

Denna remiss besvarades den 24/3 – 2021 till: Dnr: Fi2021/01206FinansdepartementetSkatte- och tullavdelningen Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Nedstängningsstöd (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Denna remiss besvarades den 3/3 – 2021 till: Folkhälsomyndigheten       Ärendenummer: 01015-2021Handläggare: Lisa Gellerhed Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Denna remiss besvarades den 24/2 – 2021 till: Tillväxtverket      A 2021-1221tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Justerad beräkning av bilförmån

Denna remiss besvarades den 20/1 – 2021 till: Finansdepartementet       Fi2020/04374fi.remissvar@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Justerad beräkning av bilförmån (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Rutavdrag för äldre

Denna remiss besvarades den 18/1 – 2021 till: Finansdepartementet        Fi2020/03706fi.remissvar@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Rutavdrag för äldre (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Bokföringsnämnden

        Denna remiss besvarades den 11/01 – 2021 till: Bokföringsnämnden        bfn@bfn.se   Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Bokföringsnämndens förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av Coronaviruset. (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »
Scroll to Top