Remissvar

Korttidsstödet förlängs

Korttidsstödet till företag förlängs. Räddar enligt Magdalena Andersson hundratusentals svenskar från arbetslöshet och skyndar på Sveriges ekonomiska återhämtning.

Läs mer »

Korttidsstödet förlängs

Korttidsstödet till företag förlängs. Räddar enligt Magdalena Andersson hundratusentals svenskar från arbetslöshet och skyndar på Sveriges ekonomiska återhämtning.

Läs mer »

Remissvar: Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad

Denna remiss besvarades den 30/4 – 2021 till: Finansdepartementet Fi2021/00735fi.remissvar@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: 55 år och karensval

Denna remiss besvarades den 26/3 – 2021 till: Näringsdepartementet S2020/02936Avdelningen för näringsliv Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: SOU 2020:65 55 år och karensval (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret

Denna remiss besvarades den 26/3 – 2021 till: Dnr: Fi2020/04365FinansdepartementetEnheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Det skatterättsliga företrädaransvaret (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Nedstängningsstöd

Denna remiss besvarades den 24/3 – 2021 till: Dnr: Fi2021/01206FinansdepartementetSkatte- och tullavdelningen Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Nedstängningsstöd (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Denna remiss besvarades den 3/3 – 2021 till: Folkhälsomyndigheten       Ärendenummer: 01015-2021Handläggare: Lisa Gellerhed Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »

Remissvar: Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Denna remiss besvarades den 24/2 – 2021 till: Tillväxtverket      A 2021-1221tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF)

Läs mer »
Scroll to Top