Remissvar

Remissvar: Stärkt rätt till personlig assistans

Denna remiss besvarades den 28/9 – 2021 till: Socialdepartementets.remissvar@regeringskansliet.sednr S2021/04587 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Stärkt rätt till personlig assistans (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Fortsatt giltighet av covid-19-lagen

Denna remiss besvarades den 15/9 – 2021 till: Socialdepartementet S2021/06085s.remissvar@regeringskansliet.sejenni.lundh@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Förslag till Energiskattedirektiv

Denna remiss besvarades den 7/9 – 2021 till: Finansdepartementet Fi2021/02661 Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Förslag till Energiskattedirektiv (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

Denna remiss besvarades den 15/8 – 2021 till: Finansdepartementet Fi2021/02448Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Ett moderniserat konsumentskydd

Denna remiss besvarades den 30/6 – 2021 till: FinansdepartementetDiarienummer: Fi2021/01503Avdelningen för offentlig förvaltning,konsumentenheten Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: SOU 2021:17 Ett moderniserat konsumentskydd (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Skattelättnad för cykelförmån

Denna remiss besvarades den 28/6 – 2021 till: FinansdepartementetDiarienummer: Fi2021/01840fi.remissvar@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Skattelättnad för cykelförmån (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Denna remiss besvarades den 18/6 – 2021 till: FinansdepartementetDiarienummer: Fi2021/01820fi.remissvar@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Remiss av promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »
Scroll to Top