Remissvar

Remissvar: Skattelättnad för cykelförmån

Denna remiss besvarades den 28/6 – 2021 till: FinansdepartementetDiarienummer: Fi2021/01840fi.remissvar@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Skattelättnad för cykelförmån (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Denna remiss besvarades den 18/6 – 2021 till: FinansdepartementetDiarienummer: Fi2021/01820fi.remissvar@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Remiss av promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Lättare deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor.

Denna remiss besvarades den 12/6 – 2021 till: Socialdepartementet S2021/05005Enheten för folkhälsa och sjukvård Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering ochsärskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: En ny lag om företagsrekonstruktion

Denna remiss besvarades den 4/6 – 2021 till: Justitiedepartementet Ju2021/01037Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrättju.remissvar@regeringskansliet.seju.L2@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

Denna remiss besvarades den 24/5 – 2021 till: Justitiedepartementet Ju2021/00749Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrättju.remissvar@regeringskansliet.seju.L2@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Havet och människan

Denna remiss besvarades den 23/5 – 2021 till: Miljödepartementet M2021/00092Naturmiljöenheten, Vattenmiljöm.remissvar@regeringskansliet.sem.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Havet och människan (SOU 2020:83) (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Revidering av maskindirektivet

Denna remiss besvarades den 11/5 – 2021 till: ArbetsmarknadsdepartementetEnheten för arbetsrätt och arbetsmiljöjohanna.bengtsson.ryberg@regeringskansliet.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Revidering av maskindirektivet – Småföretagarnas Riksförbund (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen

Denna remiss besvarades den 10/5 – 2021 till: m.remissvar@regeringskansliet.sececilie.windspoll@regeringskansliet.se.Dnr: M2020/00428 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »

Remissvar: Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens

Denna remiss besvarades den 6/5 – 2021 till: Folkhälsomyndigheten 01435-2021registrator@folkhalsomyndigheten.sejessica.storm@folkhalsomyndigheten.seanne-lie.magnusson@folkhalsomyndigheten.se Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »
Scroll to Top