Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Inför Remissvar: Arbetsmiljöverkets (AMV) föreskrifter görs om totalt

 

 

 

Småföretagarnas Riksförbund är en av de instanser som fått förslaget på remiss och svar ska vara lämnat före årsskiftet, i vissa dokument anges augusti som deadline men det har ändrats. Bakgrunden är att AMV gör en total omarbetning av sitt regelverk. Det hävdas att det inte handlar om någon ändring i kravnivå, men däremot en ”ny kostym”. Syftet är att åstadkomma:

 • Halva mängden papper
 • Tydligare visa vad som gäller för vem
 • Regelförenkling
 • Regelförnyelse
 • Och naturligtvis genusperspektivet, ”hissman”, blir ”hissoperatör”, ”byggherre” ifrågasattes men fick vara kvar.

Arbetsmiljöverket har således grupperat och sorterat alla paragrafer i sina föreskrifter på ett annat sätt än tidigare. Antalet grundförfattningar har gjorts om till färre men mer omfattande föreskrifter. Alla dokument finns på www.av.se/remisser.

Grundförfattningarna är följande

 • Grundläggande arbetsmiljörisker- arbetsgivaransvar
 • Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning – byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare
 • Produktregler för stegar, ställningar, och viss annan utrustning för arbete på höjd
 • Produktregler för maskiner
 • Produktregler för tryckbärande anordningar
 • Produktregler för enkla tryckkärl
 • Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
 • Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar
 • Vanliga risker i arbetsmiljön
 • Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
 • Utformning av arbetsplatser
 • Specifika risker vid vissa typer av arbeten
 • Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
 • Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

I dokumentet ”Paragrafnyckel – en vägvisare till den nya regelstrukturen” ges en detaljerad beskrivning av hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter förts över till den nya strukturen, kan hämtas på adressen https://www.av.se/globalassets/filer/remisser/2020-remiss-om-regelstruktur/2020-ovriga-dokument/paragrafnyckel.pdf.

Regelverket baseras på 29 olika ”Ansvarssubjekt”, en för oss viktig kategori är ”Ensamföretagare”. I dokumentet ”Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler” finns en bilaga som i detalj beskriver de föreskrifter som ensamföretagare är skyldiga att följa, se https://www.av.se/globalassets/filer/remisser/2020-remiss-om-regelstruktur/2020-ovriga-dokument/introduktion-till-arbetsmiljoverkets-regler-externremiss.pdf

De nya föreskrifterna kommer enligt nuvarande planering att träda i kraft i mars 2022

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen