Ju2011/1404/DOM

Sammanfattning

Dokumentet är mycket omfattande och avser en komplicerad fråga som knappast berör våra medlemmar på kort sikt.

Då vi enligt inbjudan inte är skyldiga att svara på frågor om dokumentet, utnyttjar vi den möjligheten denna gång.

Vi emotser i fortsättningen med stort intresse nästa förfrågan eller inbjudan, och då framför allt i frågor om lagstiftning och annat som berör våra medlemmar i deras egenskap av småföretagare.

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat Wiggo Lindgren föredragande.

 

Med vänlig hälsning

Leif Svensson
Förbundsordförande
leif.svensson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen