Remissvar: F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet

 

 

“Utdrag ur Småföretagarnas remissvar:

För att myndigheternas attityd och fokus ska kunna återetablera företagens tillit och tilltro till systemet lämnar Småföretagarnas Riksförbund fyra förslag för att göra vardagen enklare och tryggare för småföretagare.

• När det gäller de fall juridiska personer används som ”brottsverktyg” borde det inte ligga på SKV att granska detta, utan på polisen eller ekobrottsmyndigheten. SKV kan hantera frågor som berör de allra flesta av oss

• Det är väl att man vill göra det flexiblare och enklare att ansöka om F-skatt, men det är minst lika väsentligt att göra det enklare, billigare och snabbare att avveckla bolag.

• Ange att Bolagsverket ansvarar för register över landets företag, ett register som är gratis att hämta uppgifter från och därmed gör det olagligt för andra myndigheter att begära in uppgifter från företagare om.

• Låt Kronofogdemyndigheten föra register över näringsförbud och inte Bolagsverket för då blir det tydligare vilken myndighet som har ansvaret.”

 

Denna remiss besvarades 23/10 – 2019

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemoria F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen