Remissvar: Fi 2014/3383 Yttrande över betänkandet SOU 2014:68; Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Denna remiss besvarades 16/2 2015.

För att ladda ner remissen klicka här!

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top