Remissvar: Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker m.m.

 

Utdrag ur Småföretagarnas remissvar:

“Folkhälsomyndigheten har viktiga uppgifter, i synnerhet med landets höga sjuktal. Det blir därför desto viktigare att de är noggranna även med företagares arbetsbelastning. En utgångspunkt i föreskriftsförslagen har varit att så långt som möjligt minska arbetsbelastningen för uppgiftsinlämnarna och hitta alternativ som inte innebär utökad rapporteringsskyldighet, samtidigt som myndighetens uppdrag och behov tillgodoses, vilket är vällovligt men inte ger många synbara intryck i förslaget. Att företagare ska rapportera in statistik till myndigheten för att denna ska få underlag till våra statistiska bearbetningar och publikationer kan inte vara förenligt med strävan om att regelbördan för företagare ska minskas.”

Denna remiss besvarades 20/10 – 2019

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemoria: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen