• Remissvar: Promemorian utvidgad tidsgräns för expertskatt

Remissvar: Promemorian utvidgad tidsgräns för expertskatt

Denna remiss besvarades den 17/8 – 2020

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet:
Promemorian utvidgad tidsgräns för expertskatt

Stå starkare tillsammans

Bli medlem