• Remissvar: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Remissvar: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

 

Denna remiss besvarades den 17/8 – 2020

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Stå starkare tillsammans

Bli medlem