Föräldraförsäkring


Föräldraförsäkring

Hur mycket föräldrapenning får jag som egen företagare?

Svar: Det beror på vilken företagsform du väljer. Startar du enskild firma eller handelsbolag har du alltid rätt till ett uppbyggnadsskede på två år. Det innebär att du får beräkna din inkomst (nettointäkt) utifrån vad du tror att du kommer att tjäna under de kommande två åren eller som Försäkringskassan skriver: ”Du får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.”. Försäkringskassan räknar sedan ut hur stor din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) blir. Storleken på din SGI ligger sedan till grund för din föräldrapenning.

Efter två år, när du inte längre omfattas av uppbyggnadsskedet, är det den faktiska inkomsten (nettointäkten) som ligger till grund för Försäkringskassans beräkning av din SGI och din föräldrapenning.

Driver du aktiebolag omfattas du inte av något uppbyggnadsskede. För att få föräldrapenning måste du ta ut lön ur ditt företag. Lönen ligger till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), som i sin tur ligger till grund för föräldrapenningen. Om du tänker ta ut föräldrapenning men inte har tagit ut någon lön ur ditt företag finns det inget underlag för Försäkringskassan att beräkna din föräldrapenning på. Det betyder att du endast får ersättning enligt grundnivån, 225 kronor per dag.

Permalänk 0 0

Stå starkare tillsammans

Bli medlem