Pension


Pension

Hur fungerar den allmänna pensionen?

SVAR: Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, till 7,5 inkomstbasbelopp, till den allmänna pensionen. Merparten, 16 procent, går till inkomstpensionen och övriga 2,5 procent till premiepensionen.

Inkomstpensionen är inkomstgrundad och baseras på intjänade så kallade pensionsrätter, som du får för varje år du jobbar. Hur stor inkomstpensionen blir beror dels på hur stor din pensionsrätt är den dag du pensionerar dig, dels på hur gammal du är när du går i pension. Inkomstpensionen följer den allmänna löneutvecklingen i Sverige.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan placera dina pengar. Den är precis som inkomstpensionen inkomstgrundad och baseras på pensionsrätter. Hur stor den blir beror på hur mycket du har betalat in till de fonder som du har att välja på och hur de har utvecklats. Gör du själv inte ett aktivt val placeras pengarna i AP7 Såfa som förvaltas av den statliga Sjunde AP-fonden.

Garantipensionen är till för dig som har låg inkomst eller ingen alls. Du måste ha fyllt 65 år, ha bott i Sverige i minst 40 år från och med året du fyllde 16 och till och med året du fyller 64. Har du bott kortare tid i Sverige minskar garantipensionen med 1/40 för varje saknat år.

Gifta får max 7 046 kronor per månad. Ogifta får max 7 899 kronor per månad. Här kan du läsa mer https://www.pensionsmyndigheten.se/AllmanPension.html

 

Permalänk 0 0

Hur stor blir min allmänna pension som företagare?

SVAR: Det beror på din lön och hur länge du arbetar. Ju högre lön och ju fler arbetade år desto högre allmän pension. Men det finns en gräns för hur mycket du får tjäna, ett så kallat inkomsttak på 435 756 kronor per år (36 313 kronor per månad). Inkomster utöver 435 756 kronor per år ger alltså ingen ytterligare pension. Tar du ut en låg lön får du också en låg pension. Läs mer på https://www.pensionsmyndigheten.se/

Permalänk 0 0

Kan jag leva på den allmänna pensionen?

SVAR: Det måste du själv ta reda på. Genom att se över din situation och göra en prognos inför framtiden, kan du ta reda på ungefär hur stor din pension blir den dagen du pensionerar dig. Det kan vara nödvändigt med någon form av sparande/försäkring för att du ska kunna leva ett gott liv som pensionär.

Som företagare har man inte samma förmåner som anställda. De flesta anställda omfattas av en tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Tjänstepensionen blir ett komplement till den allmänna pensionen. Du kan enkelt ta reda på din personliga pensionsprognos på https://www.minpension.se/

Permalänk 0 0

Stå starkare tillsammans

Bli medlem