Sjukförsäkring


Sjukförsäkringen

Hur mycket sjukpenning får jag när jag startar eget företag?

SVAR: Det beror på vilken företagsform du väljer. Startar du enskild firma eller handelsbolag har du alltid rätt till ett uppbyggnadsskede på två år. Det innebär att du får beräkna din inkomst (nettointäkt) utifrån vad du tror att du kommer att tjäna under de kommande två åren eller som Försäkringskassan skriver: ”Du får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.” Försäkringskassan räknar sedan ut hur stor din sjukpenning blir.

Efter två år, när du inte längre omfattas av uppbyggnadsskedet, är det den faktiska inkomsten (nettointäkten) som ligger till grund för Försäkringskassans beräkning av din sjukpenning.

Startar du aktiebolag omfattas du inte av något uppbyggnadsskede. För att få sjukpenning måste du ta ut lön ur ditt företag. Det är alltså den uttagna lönen som ligger till grund för Försäkringskassans beräkning av din sjukpenning. Om du blir sjuk och inte har tagit ut någon lön finns det inget underlag för Försäkringskassan att beräkna sjukpenningen på. Tar du inte ut någon lön när du startar ditt företag får du alltså ingen sjukpenning.

Permalänk 0 0

Har det någon betydelse för sjukpenningen vad jag har för företagsform?

SVAR: Företagsform avgör din sjukpenning. Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd.

Enligt sjukförsäkringen räknas den som driver aktiebolaget inte som företagare utan som anställd i företaget. Du måste därför ta ut lön ur ditt företag för att få sjukpenning. Gör du inte det blir du ”nollplacerad”, vilket betyder att du inte får någon sjukpenning. Detsamma gäller dig som tänker ta ut föräldrapenning.  En oplanerad graviditet kan annars leda till att du får mycket låg föräldrapenning.

Alltid 14 dagars karens vid sjukdom
Du som startar aktiebolag har alltid 14 karensdagar. Du omfattas av samma regler som om du hade varit anställd. Från och med dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. För tillfällig föräldrapenning och vanlig föräldrapenning gäller ingen karens.

Riskera inte att bli nollplacerad
– ta ut lön ur ditt aktiebolag!

Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader 

Är du arbetsgivare kan du få ersättning för sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Du får ersättning för kostnader för sjuklön, sociala avgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Försäkringskassan vill ha din ansökan senast den 31 maj året efter det år som du har haft kostnader för sjuklön. Du kan även ansöka om ersättning för sjuklönekostnader i förskott genom att beräkna dina lönekostnader under det aktuella kalenderåret.

Läs mer på försäkringskassans hemsida.

Permalänk 0 0

Hur många karensdagar får jag som egenföretagare?

SVAR: Det beror på vilken företagsform du väljer. Startar du enskild firma eller handelsbolag har du alltid en grundkarens på 7 dagar. Men du kan ändra din karens till en lägre eller högre. Försäkringskassans anmälningsblankett – Karenstid på sjukpenning

Det finns dock ett undantag. Om du har fyllt 55 år får du inte byta till en lägre karens.

Innan 55 år kan du välja mellan 1, 14, 30, 60, eller 90 dagar.

Ju lägre karens du väljer desto mer får du betala i sjukförsäkringsavgift (ingår i egenavgifterna som i sin tur ingår i F-skatten). Det skiljer dock väldigt lite mellan de olika procentsatserna.
 Information från Skatteverket – Du kan välja antal karensdagar

Driver du AB har du 14 dagars karens.

Permalänk 1 0

Kan jag ändra antalet karensdagar?

SVAR:  Ja, fram till och med 55 års ålder. Från och med den dagen du fyller 55 år har du inte rätt att välja en kortare karens i sjukförsäkringen.

Om du byter till en kortare karens så gäller inte den för en sjukdom som du redan har. Det innebär att om du drabbats av en kronisk sjukdom, som innebär sjukskrivning med kortare eller längre regelbundenhet, gäller ändrad karens inte vid dessa tillfällen.

Byte till en kortare karens omfattas av viss uppsägningstid. Om du exempelvis byter från 14 dagar till 1 karensdag, börjar den nya karenstiden att gälla först 13 dagar efter att Försäkringskassan fått din anmälan. (För tillfällig föräldrapenning och vanlig föräldrapenning gäller dock ingen karens.)

Permalänk 0 0

Stå starkare tillsammans

Bli medlem