Småföretagarnas Riksförbund

Nyttiga länkar för dig som företagare

Här har vi samlat länkar som leder vidare till svar på de flesta frågor som uppstår för oss småföretagare.

Bolagsverket

Företagsform, företagsnamn.
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer

Fora

Försäkring, Pension
http://www.fora.se/

Försäkringskassan

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare
Försäkring, ersättning.

Länsstyrelsen

Tillstånd/Godkännande
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx

Nyföretagarcentrum

http://www.nyforetagarcentrum.com/Startsida/Starta_eget_foretag/Nyttiga_lankar/

PRV

Patent/Varumärke
http://prv.se/sv/Foretagare-start/

 

Skatteverket

Starta, driva och avsluta företag
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare.4.76a43be412206334b89800048009.html

SmåA

A-kassa
http://www.smakassa.se/medlem/bli-medlem/
Tillväxtverket

Verksamt.se

Att driva företag.
https://www.verksamt.se/driva

Driva Eget

En oberoende tidsskrift för alla småföretagare
http://www.driva-eget.se/
http://www.driva-eget.se/kalkyler/moms

ALMI

Rådgivning, Lån, Riskkapital och Inkubation
http://almi.se/

Exportkreditnämnden

http://www.ekn.se/

NNR

Effektiva företagsregler, sänkta regelkostnader och minskat uppgiftlämnande
www.nnr.se

Proff

Söktjänster med officiell finansiell- och företagsinformation om alla Sveriges bolag
www.proff.se

Stå starkare tillsammans

Bli medlem