Svar från politiker

Svar från: Pernilla Tollin

Hej! Tack för era skrivelser och beklagar att svaret kommer sent. Kommer här att besvara båda de brev ni sänt till riksdagsledamöterna, det ena gällde arbetsgivarens sjuklöneansvar (ställt till Gunnar Axén 4/2), det andra  huruvida skattepliktiga förmåner ska räknas in i SGI (10/3) Frågan om arbetsgivarens sjuklöneansvar: Ni skriver att det inte blivit särskilt mycket

Läs mer »
Scroll to Top