Senaste nytt från oss

En ökad otrygghet

En grundläggande fråga i småföretagens vardag är trygghet. I år ligger denna fråga helt klart i topp när vi frågar våra medlemmar vilken som är deras viktigaste fråga just nu. Småföretagarnas riksförbund släpper varje år ett antal rapporter i ämnen som berör våra medlemmar. Trygghet är en sådan – eller snarare otrygghet. Därför valde vi

Läs mer »

En ökad otrygghet

En grundläggande fråga i småföretagens vardag är trygghet. I år ligger denna fråga helt klart i topp när vi frågar våra medlemmar vilken som är deras viktigaste fråga just nu. Småföretagarnas riksförbund släpper varje år ett antal rapporter i ämnen som berör våra medlemmar. Trygghet är en sådan – eller snarare otrygghet. Därför valde vi

Läs mer »

Svar från politiker

Allt fler kontakter med Riksdagsledamöter

Vi märker allt tydligare att vad vi skriver om Småföretagarnas problem plockas upp av allt fler Riksdagsledamöter och att vi får gehör för våra synpunkter. Här är det senaste exemplet på detta. Gustav Nilsson, Moderat från Blekinge, tar entydigt ställning för borttagandet av sjuklöneansvaret och refererar till oss. Självfallet har vi skrivit till honom för att applådera

Läs mer »

Svar från: Pernilla Tollin

Hej! Tack för era skrivelser och beklagar att svaret kommer sent. Kommer här att besvara båda de brev ni sänt till riksdagsledamöterna, det ena gällde arbetsgivarens sjuklöneansvar (ställt till Gunnar Axén 4/2), det andra  huruvida skattepliktiga förmåner ska räknas in i SGI (10/3) Frågan om arbetsgivarens sjuklöneansvar: Ni skriver att det inte blivit särskilt mycket

Läs mer »
Rulla till toppen