Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Här samlar vi det viktiga arbete berörandes företagarfrågor som Småföretagarnas Riksförbund driver inför valet 2022.

Fler småföretagare utsätts för brott än tidigare och känslan av otrygghet ökar. Vad vill du göra för att fler småföretagare ska känns sig trygga och brotten mot småföretagare ska minska?

Centerpartiet Brott mot företag är ett samhällsproblem, inte enbart ett företagarproblem. Centerpartiet vill utbilda fler poliser, göra det enklare att anmäla brott, göra det enklare att kartlägga brotten genom att införa särskilda brottskoder samt stärka hela rättskedjan. Kristdemokraterna Fler poliser behövs för att förebygga och utreda brott. 3 000 har slutat av andra skäl än

Läs mer »

Många småföretagare brottas med ganska svåra regelverk och problem med att förstå och hantera dessa. Kan Du ge exempel på regelverk du skulle vilja förenkla?

Centerpartiet 3:12-regelverket måste förenklas drastiskt. Centerpartiet vill också införa det som kallas ”näringslivets förslag” rörande förändrade och förenklade skatter för enskilda näringsidkare. Därtill vill vi att det offentliga systematiskt arbetar för regelförenklingar. Kristdemokraterna Ett övergripande mantra är att vi vill arbeta efter målet ”en regel in – två regler ut”. Exempel på vad vi vill

Läs mer »

Är du beredd att verka för ett reformerat yrkesutbildningssystem där även lärlingssystem ingår?

Centerpartiet Ja, vi vill reformera det för att fler ska kunna gå yrkesutbildningar. Det behövs mer långsiktiga ekonomiska satsningar för att möta företagens behov av kompetens, i hela landet. Kristdemokraterna Ja. Sverige står inför en stor kompetensbrist inom i stort sett alla yrken, inte minst inom industri och hantverk och därför måste yrkesutbildningarna uppvärderas. Kristdemokraterna

Läs mer »

Ska UF-företag bli en obligatorisk kurs i alla gymnasieprogram inklusive yrkesinriktade gymnasieprogram?

Centerpartiet Nej, däremot anser vi att alla gymnasieelever ska ha möjlighet att kunna välja kursen entreprenörskap och därmed driva UF-företagande under gymnasietiden. Centerpartiet har uppmanat regeringen att vidta för åtgärder för att ge fler gymnasieelever möjlighet att läsa entreprenörskap. Kristdemokraterna Vi ser värdet i att fler elever än idag skulle få chansen att pröva UF-företagande

Läs mer »

Kommer du att verka för ett bibehållet reseavdrag, men med höjt belopp per mil (18:50 kr idag), enligt dagens regelverk för alla de som i dag måste använda bilen för att ta sig till jobbet?

Centerpartiet Centerpartiet är positiva till att införa ett färdmedelsneutralt och avståndsbaserat reseavdrag, med ett stort landsbygdsfokus. Men det måste ske på ett helt annat sätt än vad regeringen har föreslagit. De som är beroende av bilen ska känna en trygghet i att detta fortsatt kommer att fungera. Kristdemokraterna Ja. Vi har föreslagit att reseavdraget bör

Läs mer »

Hur vill du göra det enklare att starta och driva företag i Sverige?

Centerpartiet Vi vill minska regelkrånglet för alla företag, inte minst enskilda näringsidkare. Vi vill sänka skatten på att anställa och att arbeta. Vi vill införa en ny företagsform, ingångsföretag, som schablonbeskattas baserat på omsättning. Och mycket mer. Kristdemokraterna Sverige bör ta fram en ny bolagsform som ersätter enskild näringsverksamhet, som ger samma ansvarsskydd som aktiebolag

Läs mer »

I dag kan en företagare göra en så kallad utdelning enligt 3:12 reglerna. Anser du att denna möjlighet ska finnas även i framtiden?

Centerpartiet Ja, och det behöver ytterligare förbättras. Kristdemokraterna Ja, den ska finnas kvar Liberalerna Ja. Slit och arbete ska löna sig, och det ska vara enkelt att göra rätt för sig. Miljöpartiet de gröna Vi vill skärpa 3:12-reglerna så det inte längre är möjligt att ta ut stora vinster till låg skatt, men med bibehållna

Läs mer »

Idag är det många småföretagare som får stå för sjuklönekostnaden när en anställd skadat sig i hemmet eller på fritiden, hur borde sjuklöneansvaret se ut framgent för en småföretagare som är arbetsgivare? Hur vill du underlätta sjuklöneansvaret?

Centerpartiet Centerpartiet har varit drivande i att lätta på sjuklöneansvaret både innan och under pandemin. Framgent måste företagare få en lättare börda, samtidigt som arbetsgivare ges drivkrafter att investera i förebyggande och rehabiliterande insatser för sina anställda. Kristdemokraterna Vi vet att plötsliga kostnader kan vara mycket kännbara för små företag. Därför har vi exempelvis drivit

Läs mer »

Många småföretagare har stora svårigheter att hantera nuvarande höjningar av energi- och bränslepriser, på vilket sätt vill ni hantera den uppkomna situationen?

Centerpartiet Vi har aktivt drivit förslag om sänkta bränsleskatter, inte minst på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten. Vi har också föreslagit att skatten på förnybara biobränslen ska slopas helt. På så vis sänks priset vid pump, samtidigt som vi fortsätter att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Kristdemokraterna För elpriserna vill vi genomföra följande förändringar: Inför

Läs mer »

Behöver Sverige höja eller sänka sina arbetsgivaravgifter? Ange den nivå som du vill sänka till eller höja till.

Centerpartiet Det måste bli billigare att anställa. Därför måste arbetsgivaravgifterna sänkas. Särskilt viktigt är detta för grupper som står långt från arbetsmarknaden. centerpartiet har många olika förslag rörande ungdomar, nyanlända, långtidsarbetslösa och småföretag, men inriktningen är densamma: det måste bli billigare att anställa. Som exempel kan nämnas att det är Centerpartiet som drivit igenom sänkt

Läs mer »

Vägledning inför valet

Jag hoppas att ni alla har fått möjlighet att ladda batterierna under sommaren oavsett om det har varit tid för ledighet eller högsäsong som i vissa branscher. Det är härligt att få tanka energi från solen, värmen och de längre dagarna. När vi nu befinner oss i sensommaren så har valspurten dragit i gång. Småföretagarnas

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund håller telefonväkteri inför valet

Känner du att politiken inte lyssnar? Att småföretagarfrågor inte alls diskuteras?
Nu lanserar vi ett Ring P1 för småföretagare i form av ett telefonväkteri. Politiken måste förstå att det är vi som är jobbskapare, det är oss de möter när de letar hantverkare, den där lilla trevliga butik, café, jordbrukare och så mycket mer!

Läs mer »
Rulla till toppen