Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Är du beredd att verka för ett reformerat yrkesutbildningssystem där även lärlingssystem ingår?

Centerpartiet

Ja, vi vill reformera det för att fler ska kunna gå yrkesutbildningar. Det behövs mer långsiktiga ekonomiska satsningar för att möta företagens behov av kompetens, i hela landet.

Kristdemokraterna

Ja. Sverige står inför en stor kompetensbrist inom i stort sett alla yrken, inte minst inom industri och hantverk och därför måste yrkesutbildningarna uppvärderas. Kristdemokraterna lyfter frågan om lärlingsutbildningar i vår utbildningsmotion. Vi anser att det är viktigt att ge lärlingsutbildningarna tydligare marknadsföring och betona hur betydelsefulla de är för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Många unga har en bristfällig bild av många yrken, därför är studiebesök och prao viktiga för att ge bättre kunskap. Vi vill också att det ska gå att validera och komplettera sina betyg efter yrkeshögskola för vidare högskole- eller universitetsstudier.

Liberalerna

Det är en liberal hjärtefråga. Fler behöver lära sig jobbet, på jobbet. Alla ska inte tvingas bli akademiker, det är varken rätt eller smart för Sverige.

Miljöpartiet de gröna

Vi har ännu inte tagit ställning i frågan.

Moderaterna

Ja. Moderaterna vill till exempel öka rörligheten mellan utbildningsformer, till exempel genom ökade möjligheter till tillgodoräkning av högskoleutbildning vid övergång till yrkeshögskoleutbildning och tvärtom. Vi vill vidare minska överlappen i utbildningsutbudet genom att bland annat flytta över arbetsmarknadsnära utbildningar från högskolan till Yrkeshögskolan.

Socialdemokraterna

Ja det är vi beredda att jobba för. Det kan vara ett bra komplement i vuxenutbildningen och Yrkesvux.

Sverigedemokraterna

Ja. Ända sedan SD kom in i riksdagen 2010 har vi drivit frågan om lärlingsanställningar. I andra länder finns det gott om framgångsrika exempel på lärlingsanställningar. Vi vill undersöka möjligheten att i samarbete med arbetsmarknadens parter skapa en svensk modell anpassad efter de förutsättningar som råder på den svenska arbetsmarknaden.Utgångspunkten ska vara att den som deltar i denna utbildningsinsats ska kunna kombinera gymnasiestudier med möjligheten att lära sig ett yrke hos en arbetsgivare.

Vänsterpartiet

Vi anser att yrkes- och lärlingsutbildningarna fyller en viktig roll för kompetensförsörjningen, därför är det viktigt att de håller en så hög kvalité som möjligt. Idag ser vi att det allt för ofta inte är så när friskolor har rätt att ta ut obegränsad vinst i stället för att investera i utbildningarna.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen