Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Behöver Sverige höja eller sänka sina arbetsgivaravgifter? Ange den nivå som du vill sänka till eller höja till.

Centerpartiet

Det måste bli billigare att anställa. Därför måste arbetsgivaravgifterna sänkas. Särskilt viktigt är detta för grupper som står långt från arbetsmarknaden. centerpartiet har många olika förslag rörande ungdomar, nyanlända, långtidsarbetslösa och småföretag, men inriktningen är densamma: det måste bli billigare att anställa. Som exempel kan nämnas att det är Centerpartiet som drivit igenom sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar, även om vi nu vill gå längre, och att vi i vår senaste budgetmotion (BP-22) exempelvis hade förslag om sänkt arbetsgivaravgift för de 10 första anställda. Vi vill också att arbetsgivaravgiften tas bort när ett företag väljer att anställa sin första medarbetare. För de två första år som en person gör entré på arbetsmarknaden ska ingen arbetsgivaravgift betalas på den del av lönen som understiger 16 000 kr/månad. * *Vi föreslår att den nu existerande nedsättningen för 19–23-åringar förstärks, så att arbetsgivare som anställer personer i aktuell åldersgrupp enbart betalar ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.Det innebär en sänkning av arbetsgivaravgiften med cirka 9,5 procentenheter. För ett företag som anställer en person som berörs av nedsättningen till en månadslön om 25 000 kronor sänks kostnaden med 2 400 kronor. Förändringen föreslogs träda i kraft 1 mars 2022 och gälla till 31 december 2022. Vidare föreslår Centerpartiet att nedsättningen permanentas på sin nuvarande nivå, i stället för att upphöra under våren 2023. (Centerpartiet budgetmotion 2022)

Kristdemokraterna

Vi har förslag på både höjning och sänkning jämfört med dagens nivåer. Vi menar att de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga samt regional nedsättning av arbetsgivaravgifter är trubbiga reformer för att få fler i jobb. Vi är också kritiska till det så kallade växa-stödet och föreslår att nedsättningen tas bort. I stället satsar vi på mer effektiva jobbreformer och skattelättnader, såsom förstärkningar av nystartsjobben. Vi föreslår följande satsningar på nystartsjobben:
– Subventionen höjs från 1 till 2 arbetsgivaravgifter redan vid 1 års arbetslöshet.
– Subventionen på 1 arbetsgivaravgift ges i stället redan vid 6 månaders arbetslöshet och gäller i ett år.
– För unga mellan 20–25 år gäller subventionen om 2 arbetsgivaravgifter redan från 6 månaders arbetslöshet.
– Vid arbetslöshet över 2 år ges 2,5 arbetsgivaravgift och för alla nyanlända och personer som varit arbetslösa i mer än 3 år höjs subventionen till 3 arbetsgivaravgifter.
– Stödet gäller upp till två år, som idag.
– De förhöjda stödnivåerna gäller för anställningar tecknade de kommande 12 månaderna.

Liberalerna

Vi behöver sänka arbetsavgifterna, särskilt för unga och nyanlända. Inom ramen för den nya anställningsformen inträdesjobb som vi vill se ska arbetsgivaravgifterna under en två års period vara noll. Staten ska stå för hela kostnaden.

Miljöpartiet De gröna

Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgifter och permanenta växa-stödets omfattning till två anställda, såsom det varit under pandemin. Det är viktigt för oss att det är billigare att anställa i små företag.

Moderaterna

Sverige behöver sänka skatterna för alla som arbetar och driver företag. Det ska alltid löna sig bättre att arbeta. Moderaterna prioriterar att sänka arbetsgivaravgifterna för unga människor upp till 26 år. Vi föreslår att arbetsgivarnas lönekostnader ska minska genom sänkta arbetsgivaravgifter, i nystartsjobben, när de anställer personer som varit arbetslösa en längre tid eller är nyanlända. Vad gäller nivåerna går det inte att ange exakt. Det beror bland annat på den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden.

Socialdemokraterna

Vi har i dagsläget inga förslag på någon generell höjning eller sänkning av arbetsgivaravgifterna.

Sverigedemokraterna

Småföretagen behöver få bättre förutsättningar att anställa ny personal. Vi menar att småföretagen är den bästa arbetsmarknadsåtgärden för landet. Idag satsar övriga partier stora pengar på verkningslösa subventionerade arbetsmarknadsåtgärder vilket vi vänder oss emot. Nyckeln till arbetslösheten är bland annat att sänka arbetsgivaravgiften. Vi vill utöka det så kallade ”växa-stödet” till tre anställda och göra det permanent. Det innebär att småföretagen enbart betalar ålderspensionsavgiften för upp till tre anställda.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet föreslår ingen generell förändring av arbetsgivaravgiften. Däremot vill vi ta bort ett antal ineffektiva nedsättningar av arbetsgivaravgifterna.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen