Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kommer du att verka för ett bibehållet reseavdrag, men med höjt belopp per mil (18:50 kr idag), enligt dagens regelverk för alla de som i dag måste använda bilen för att ta sig till jobbet?

Centerpartiet

Centerpartiet är positiva till att införa ett färdmedelsneutralt och avståndsbaserat reseavdrag, med ett stort landsbygdsfokus. Men det måste ske på ett helt annat sätt än vad regeringen har föreslagit. De som är beroende av bilen ska känna en trygghet i att detta fortsatt kommer att fungera.

Kristdemokraterna

Ja. Vi har föreslagit att reseavdraget bör höjas till 20 kronor per mil. Samtidigt höjer vi taket för avdragsgränsen till 13 000 kronor, för att särskilt rikta oss till den grupp som har långa pendlingsavstånd.

Liberalerna

Ja. Vi har föreslagit en treårig höjning av avdraget för resor med egen bil från 18,50 till 23kr/mil på grund av de chockhöjda bränslepriserna. Det befintliga reseavdraget gynnar glesbygd framför storstad vilket vi menar är positivt.

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet vill se ett reformerat reseavdrag. Detta har vi även drivit i regering. Nu finns äntligen en proposition, om ett enklare, avståndsbaserat och färdmedelsneutralt regelverk för skattelättnad för arbetsresor.

Moderaterna

Ja. Moderaterna vill förbättra nuvarande reseavdrag och höja milersättningen i ett första steg till 25 kronor milen. Vi anser också att det finns skäl att bevara det nuvarande reseavdraget parallellt med den nya skattereduktionen, så att bilpendlarna själva kan välja mellan det nya och gamla systemet. Då kan skattehöjningar för de som pendlar längre sträckor med bil undvikas. Moderaterna säger nej till regeringens förslag att avskaffa nuvarande reseavdrag.

Socialdemokraterna

Den s-ledda regeringen har lagt fram den största reformen av reseavdraget på decennier. Vi vill göra reseavdraget färdmedelsneutralt och avståndsbaserat, vilket kommer att gynna fler som tar sig till och från jobbet. Det gynnar de som behöver använda bilen, och de som har möjlighet att ta bussen. Vi vill också höja nivån till motsvarande 25 kronor per mil.

Sveridemokraterna

Vi vill behålla regelverket men vi vill också se en avsevärd höjning av ersättningen per mil.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet står bakom att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs (den så kallade milersättningen). Vänsterpartiet tycker att det avståndsbaserade och färdmedelsneutrala reseavdraget är bra när det gäller klimat, transporteffektivitet, miljö, fördelningspolitik och jämställdhet. Men vi har lagt förslag som förbättrar för reseavdraget för glesbygden och för de som använder egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen