Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Många småföretagare brottas med ganska svåra regelverk och problem med att förstå och hantera dessa. Kan Du ge exempel på regelverk du skulle vilja förenkla?

Centerpartiet

3:12-regelverket måste förenklas drastiskt. Centerpartiet vill också införa det som kallas ”näringslivets förslag” rörande förändrade och förenklade skatter för enskilda näringsidkare. Därtill vill vi att det offentliga systematiskt arbetar för regelförenklingar.

Kristdemokraterna

Ett övergripande mantra är att vi vill arbeta efter målet ”en regel in – två regler ut”. Exempel på vad vi vill förändra är: Införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna, stärka regelrådet, inrätta ett förenklingsforum, reformera systemet med personalliggare och avskaffa kravet på hotelltillstånd.

Liberalerna

Ja det är bara att se vilka olika krav krögare brottas med. Olika kommunala tillsynsförvaltningar gör olika bedömningar i hela landet. Ena dagen kan allt vara fint medan man nästa dag står där utan utskänkningstillstånd. Det ska vara lätt att göra rätt. Detsamma gäller de så kallade kompetensutvisningarna. Många företag som behöver utländsk kompetens hamnar i trubbel på grund av små missar med försäkringar. Vissa har fått lämna landet för så lite som någon hundralapp i felaktiga utbetalningar. Det måste stoppas.

Miljöpartiet de gröna

Många som driver företag idag upplever svårigheter och administrativa påfrestningar. Miljöpartiet vill att det ska vara lätt att starta företag och att det inte ska hindras av regelkrångel eller för höga skatter. Vi vill därför minska det byråkratiska regelkrånglet och sänka skatter och avgifter för små företag. I utredningen “Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” finns bra förslag.

Moderaterna

Det förstår vi och är något som vi vill förbättra genom att förenkla regelverk. Moderaterna föreslår bland annat att tillståndsprocesserna ska förenklas och förkortas, samt att kostnaderna för småföretagens administration i ett första steg ska minska med 30 procent. Ett exempel är de så kallade 3:12-reglerna som styr hur investeringar i småföretag ska beskattas. Vi vill till exempel underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att förenkla 3:12-reglerna.

Socialdemokraterna

Bättre och sammanhållen regelgivningsprocess med förbättrade konsekvensanalyser i särskilda utredningar och en stärkt roll för Regelrådet. Fler sektorsövergripande översyner av den totala regelgivningen, som nu genomförs inom livsmedelssektorn.

Sverigedemograterna

Regelförenklingsarbetet måste ske strukturerat och inte punktvis som denna regering gjort. Det är verkningslöst. Vi menar att regelrådets mandat måste stärkas och att rådet behöver flyttas till statsrådsberedningen för att tidigt vara med i processen. Ett annat bekymmer är bristen på konsekvensanalyser i både Sverige och EU. Näringslivet behöver också vara en del av konsekvensanalysarbetet för att säkerställa att regler fyller sin funktion. Idag är ideologiska övertygelser en faktor i de regler som implementeras vilket vi menar är fel. Konkurrenskraften och Sverige som innovationsland hotas av dagens regering.

Vänsterpartiet

I dag har arbetsgivarna ansvar för att betala sjuklön i 14 dagar. När det gäller mindre företag kan regeln innebära problem. Vi föreslår att mindre företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Företag med upp till tio anställda omfattas helt, för företag med 10–15 anställda sker sedan en upptrappning av kostnadsansvaret. Kostnaderna för detta bör i stället ersättas inom ramen för statens budget.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen