Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Många småföretagare har stora svårigheter att hantera nuvarande höjningar av energi- och bränslepriser, på vilket sätt vill ni hantera den uppkomna situationen?

Centerpartiet

Vi har aktivt drivit förslag om sänkta bränsleskatter, inte minst på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten. Vi har också föreslagit att skatten på förnybara biobränslen ska slopas helt. På så vis sänks priset vid pump, samtidigt som vi fortsätter att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta.

Kristdemokraterna

För elpriserna vill vi genomföra följande förändringar: Inför en stötdämpare för energiskatten på el så att den sänks med 10 öre per kWh så länge som elpriserna överstiger snittet för föregående 24 månader. När priserna faller tillbaka under denna nivå kan skatten återgå till ordinarie nivå.Samtidigt bör det säkerställas att de orimligt höga flaskhalsintäkterna återbetalas till hushållen. Det kan göras genom att sänka eller slopa effektavgiften för stamnätet, förutsatt att planerade investeringar och vissa kostnader täcks, vilket de nu gör med råge. Svenska kraftnät jobbar för en sänkning av effektavgiften för 2022. Det är bra, men vi anser att hela avgiften bör slopas för 2022, och att den även framöver bör sänkas.För bränslepriserna vill vi genomföra följande förändringar: En tillfälligt slopad energiskatt för drivmedel i tre månader, varaktigt sänkt reduktionsplikt och dieselskattebefrielse för jord-och skogsbruk. Sammanlagt innebär det ett sänkt dieselpris med över 9 kr och sänkt ensinpris med 5 kr.

Liberalerna

Elpriserna har skjutit i höjden, delvis av den galna energipolitik Miljöpartiet och Socialdemokraterna drivit. Vi vill se ny kärnkraft, vi har agerat för tillfälligt sänkt bensinskatt och vill sänka elskatten långsiktigt. Vårt mål är att elskatten ska halveras.

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet har lagt fram ett antal förslag som ämnar sänka kostnaden för både företag och privatpersoner till följd av höjda el- och bränslepriser.Vi föreslår ett pristak på 100 kr i månaden för tåg och kollektivtrafik i hela landet, halverad matmoms och sänkt skatt för boende på landsbygden med ett särskilt bidrag på 2 000 kronor per individ i stödområde 1-3.

Moderaterna

Moderaterna föreslår bland annat akuta åtgärder för att sänka dieselpriset med 5 kronor vid pump och bensinpriset med cirka 4 kronor vid pump. Vi har till exempel föreslagit förändrade regler för reduktionsplikt och sänkta skatter på bensin och diesel. De absurt höga drivmedelspriserna drabbar jobb, tillväxt och människor som måste ta bilen till jobbet, inte minst gäller detta landets alla småföretagare.

Socialdemokraterna

Priserna på bland annat drivmedel har ökat sedan Putins invasion av Ukraina. Därför har den socialdemokratiska regeringen gått fram med kraftfulla åtgärder för att stötta hushåll och företag i den här svåra situationen. 1 maj sänktes skatten på drivmedel med 1,80 kronor, ner till EU:s miniminivå för diesel. Vi har därutöver presenterat att reduktionsplikten nästa år kommer att pausas på 2022 års nivåer.

Sveridemokraterna

Bränslepriserna måste ner! Regeringen överimplementerar EUs lagstiftning om reduktionsplikten samtidigt som vi redan har höga skatter. Det är orimligt. Vi menar att det är viktigt att ställa om och bli mer klimatsmarta samtidigt som omställningen måste ske varsamt. Vi föreslår därför tre åtgärder som skulle sänka dieselpriset med 10 kronor och bensinpriset med 6,50 kronor:

  1. Permanent sänkning av bränsleskatten.
  2. Kraftigt sänkt reduktionsplikt.
  3. Kraftig sänkning av momsen på bränsle under 6 månader.

Vänsterpartiet

Vi har bland annat föreslagit ett pristak för bränsle och vill att utbyggnadsplanerna av elkablar till Europa omedelbart stoppas och att planerna på ett enhetligt elpris i EU skrotas. Vi har även många förslag på hur elproduktionen och elöverföringskapaciteten kan öka och stärkas, vilket skulle kunna förhindra eller dämpa framtida höjningar.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen