3:12 reglerna

Betänkandet av utredning om översyn av 3:12 reglerna kan låta som en ganska tråkig och perifer fråga, men förslaget i denna utredning har varit vinterns stora ”snackis” och gett upphov till diskussioner om svenskt näringslivs framtid. Att regeringen vill öka skattebördan för oss småföretagare med 5 miljarder kr är enligt oss oacceptabelt. Därför har vi i Småföretagarnas Riksförbunds remissvar med bestämdhet avstyrkt detta skatteändringsförslag.

Vi har fått in en strid ström av synpunkter från våra medlemmar som oroar sig för effekten av förslagen i denna utredning. På enskild nivå handlar det om negativa effekter för både den privata och företags ekonomiska situationen. Vi har också i medlemmars dialog med oss mött en oro över Sveriges konkurrenskraft, hindrande av arbetstillfällen, utflyttning av företag och till och med nedläggning av företag. Inom politiken har denna fråga gett upphov till parlamentarisk röra och är troligtvis en stor anledning till Anna Kinberg Batras utspel om att Sverige är på väg i fel riktning och att något måste göras.

Frågan är synnerligen viktig. 3:12 reglerna är ett de mest komplexa och svårbegripliga regelverk som du som företagare måste förhålla dig till och i vårt remissvar föreslår vi ett alternativt förslag om att skrota nuvarande regler till förmån för ett nytt förenklat och rättvist system. Vi har även gjort beräkningar på effekterna kring vårt förslag, som kan tyckas enkelt. Men i våra analyser har vi kommit fram till att med vårt förslag blir det färre kryphål, större transparens, mindre regelkrångel men skattemässigt ungefär samma utfall. Med Småföretagarnas Riksförbunds förslag vet företagarna vilka spelregler som gäller – reglerna blir så enkla att alla förstår. Vårt förslag kan du ta del av här.

För att få en fördjupad insikt i denna fråga länkar vi också en artikel av docent Åsa Hansson på Lunds universitet som handlar om hur entreprenörskap bör beskattas. Utifrån resonemanget i artikeln anser Småföretagarnas Riksförbund att behovet av ett förenklat och rättvist 3:12 regelverk är nödvändigt för Sveriges småföretagare.

 

3:12 modellen – för en optimerad utdelning

En mer avancerad version av 3:12 modellen kan du efterfråga på 3:12 modellens egen hemsida via följande länk.

Vi hoppas att du via dessa beräkningar får möjlighet att optimera din fördelning mellan lön och utdelning oavsett hur 3:12 reglerna kommer att utformas framöver. Hör gärna av dig till oss med hur skillnaderna kommer påverka dig och ditt företag.

LATHUND – Så här använder du 3:12 modellen

[button style=”default” align=”right” href=”/13607-2/” title=”Läs detta först” target=”_self” icon=”” icon_align=”left” icon_size=”” icon_style=”” icon_c=”” icon_bc=”” icon_bgc=”” icon_bgc_hover=”” size=”small”]

3:12 reglerna

 

[3:12]

 

 

falköga logotyp

3:12 reglerna

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen