Hantverkare på stege

Fakta om företagande

Det finns idag cirka 1 119 813 företag (2017)  och omkring  488 700 företagare (maj 2018).

Ungefär tre fjärdedelar av alla företag är enmansföretag. Bara 0,1 procent av företagen i Sverige har fler än 250 anställda.

Ekonomifakta.se, som är en del av Svenskt Näringsliv, redovisar statistik och fakta om företagandet i landet. Här hittar du statistik om hur många företag som finns, företagens storlek, inom vilka sektorer och hur det svenska företagandet står sig internationellt. Ekonomifakta.se är ett bra verktyg för den som vill veta mer.

 

 

[button style=”default” align=”right” href=”https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/” title=”Fakta om företagande – till ekonomifakta.se” target=”_self” icon=”” icon_align=”center” icon_size=”” icon_style=”” icon_c=”” icon_bc=”” icon_bgc=”” icon_bgc_hover=”” size=”large”]

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top