Fakta om företagande

Hantverkare på stege

Det finns idag cirka 1 119 813 företag (2017)  och omkring  488 700 företagare (maj 2018).

Ungefär tre fjärdedelar av alla företag är enmansföretag. Bara 0,1 procent av företagen i Sverige har fler än 250 anställda.

Ekonomifakta.se, som är en del av Svenskt Näringsliv, redovisar statistik och fakta om företagandet i landet. Här hittar du statistik om hur många företag som finns, företagens storlek, inom vilka sektorer och hur det svenska företagandet står sig internationellt. Ekonomifakta.se är ett bra verktyg för den som vill veta mer.

 

 

Fakta om företagande - till ekonomifakta.se

Stå starkare tillsammans

Bli medlem