Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

RAPPORTER/PUBLIKATIONER

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete, och något vi arbetar löpande med. Nedan kan du se ett urval av de rapporter som publicerats.

Om det är något du saknar så kontakta oss gärna.

Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Ny Rapport: Småföretagsanpassad svensk modell

Vi publicerar rapporten Småföretagsanpassad svensk modell Fem steg för att anpassa den svenska modellen till jobbskaparna. Bakgrunden är att i det besvärliga ekonomiska läge som landet befinner sig i behövs nytänkande och reformer. Och vem är mera lämpad att föreslå vad som behöver göras än vårt förbund som representerar småföretagen där fyra av fem nya

Läs mer »
Rapporter/Publikationer

SmåföretagarIndex 2023 – Rapport –

SmåFöretagarIndex 2023 För fjärde året i rad publiceras SmåföretagarIndex, av Småföretagarnas Riksförbund. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet. Indexet har högt förklaringsvärde, då de kommuner som har högre poäng också tenderar att ha betydligt bättre utfall både på arbetsmarknaden och kommunalekonomiskt. En studie över omfattande skillnader i

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

De företagsamma 2023

I föreliggande rapport De Företagsamma, av Dr. Nima Sanandaj (ECEPR), på uppdrag av Småföretagarnas Riksförbund redovisas grundläggande aspekter på företagandet och dessas koppling till samhällsekonomin. Rapporten bygger på ett nytt koncept som Småföretagarnas Riksförbund introducerade 2019 för att mäta och beskriva företagandet. Konceptet företagsamma representerar de personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Sveriges hårdast arbetande förtjänar vila 2023

Läs rapporten online Klicka här för att ladda ner rapporten. Läs mer om rapporten nedan Småföretagarnas Riksförbund har publicerat en rapport om företagares höga arbetsbelastning. Småföretagare är Sveriges hårdast arbetande grupp och saknar ofta tid för vila och semester. En enkätstudie visar att arbetsbördan påverkar hälsa, sömn och familjetid negativt. Många företagare kan inte ta

Läs mer »
Rapporter/Publikationer

SmåföretagarIndex 2022 – Rapport

SmåFöretagarIndex 2022 För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex, av Småföretagarnas Riksförbund. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet. Indexet har högt förklaringsvärde, då de kommuner som har högre poäng också tenderar att ha betydligt bättre utfall både på arbetsmarknaden och kommunalekonomiskt. En studie över omfattande skillnader i

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Ny Rapport: Småföretagsanpassad svensk modell

Vi publicerar rapporten Småföretagsanpassad svensk modell Fem steg för att anpassa den svenska modellen till jobbskaparna. Bakgrunden är att i det besvärliga ekonomiska läge som landet befinner sig i behövs nytänkande och reformer. Och vem är mera lämpad att föreslå vad som behöver göras än vårt förbund som representerar småföretagen där fyra av fem nya

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

De Företagsamma 2022

Småföretagarnas Riksförbund släpper ny rapport – Sverige behöver fler företag Småföretagarnas Riksförbund har de senaste åren tagit fram rapporten “De Företagsamma” för att bättre förstå företagsamheten i Sverige. Måttet “företagsamma” har utvecklats och mäter antalet personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd. Årets rapport ger en tydlig bild att företag utvecklas i nära

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Normalisera arbetsgivaravgiften 2022 – Sänk nivån, så den blir i linje med omvärlden

Andra länder har sänkt skatterna på arbete – Sverige halkar efter
Under senare tid har skattekilen1, alltså den kombinerade effekten
av bland annat arbetsgivaravgifter och inkomstskatt, sänkts i flera OECD-länder, men inte i Sverige. I en tid präglad av ekonomiska osäkerheter skapade av pandemirestriktioner, krig, störningar i globala värdekedjor och inflation, finns goda skäl att också Sverige verkar för sänkt arbetsgivaravgift, så att jobbskapande och företagstillväxt kan stimuleras. Inte minst är detta viktigt för att främja jobbskapande för grupperna unga och utrikesfödda. Fokus ska inte vara på riktade och tillfälliga reformer, utan generella och långsiktiga anpassningar till omvärlden och till samhällsekonomins förutsättningar.

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Strutseffekten – En rapport om pensioner och pensionssparande

Undvik Strutseffekten – men läs rapporten
Målet för vårt förbunds arbete är att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt att driva småföretag i Sverige. Sett över en småföretagares livstid så är frågan om pension en viktig del av hur trygg man kan känna sig inför den tid då man inte längre ska driva sitt företag.
Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram denna rapport för att öka förståelsen för vad som avgör en företagares beslut kring sitt eget pensionssparande. Förståelse är en förutsättning för förändring och vi hoppas att denna rapport kan öka medvetenheten kring småföretagares val eller icke-val kring pensionsfrågan och som i sin tur kan ligga till grund för vårt näringspolitiska påverkansarbete för att förbättra och förenkla de sociala villkoren för Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna.

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Hållbart Företagande 2022

Ska Sverige lyckas nå målsättningarna i Agenda 2030 måste det offentliga samverka med näringslivet för att kunna ställa om och producera de varor och tjänster som krävs för att nå de globala målen. I Småföretagarnas Riksförbunds nya rapport Hållbart företagande tar vi ett nytt grepp och studerar företagandet i Sverige utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Där kan vi konstatera att det svenska näringslivet i nuläget inte är rustat att utgöra det viktiga verktyg som Sverige behöver för att vara globalt konkurrenskraftiga. Sverige behöver fler företagsamma och säkerställa att det blir tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen