Rapporter/Publikationer

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete, och något vi arbetar löpande med. Nedan kan du se ett urval av de rapporter som publicerats.

Om det är något du saknar så kontakta oss gärna.

Normalisera arbetsgivaravgiften

Rapport september 2020 Småföretagarnas Riksförbund har länge hävdat att höga arbetsgivaravgifter skadar återhämtningen hos de svenska småföretagen. Ekonomisk forskning ger.. Läs mer

Så kan företagsdöd begränsas under Coronakrisen

I spåren av Corona-epidemin har en omfattande global ekonomisk recession börjat ta form. Den ekonomiska krisen är i skrivande stund.. Läs mer

SmåFöretagarIndex 2020

En rapport från Småföretagarnas Riksförbund En studie över omfattande skillnader i företagandets villkor mellan Sveriges 290 kommuner Författare: Nima Sanandaji.. Läs mer

Kort analys av svenska arbetsgivaravgifter i ett Europeiskt perspektiv

Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning

4 dec 2019 Ta del av Rapporten ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” från Näringslivets Regelnämnd.. Läs mer

De Företagsamma – Sveriges 350 000 Jobbskapare

Genom denna rapport lanseras företagsamma som ett nytt mått på företagsamhet runtom i landet. Det är ett mått som skiljer.. Läs mer

Företagsamhet i glesbebodda kommuner

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram rapporten Företagsamhet i glesbebodda kommuner. Rapporten studerar länken mellan företagsamhet och nivån av arbetslöshet i.. Läs mer

Kontanthantering – ett nytt problem för Sveriges företagare

Att hantera kontanter har snabbt blivit en svårighet för företagare i Sverige. Anledningen är att bankerna kraftigt rationaliserat sina verksamheter,.. Läs mer

Stå starkare tillsammans

Bli medlem