RAPPORTER/PUBLIKATIONER

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete, och något vi arbetar löpande med. Nedan kan du se ett urval av de rapporter som publicerats.

Om det är något du saknar så kontakta oss gärna.

Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Strutseffekten – En rapport om pensioner och pensionssparande

Undvik Strutseffekten – men läs rapporten
Målet för vårt förbunds arbete är att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt att driva småföretag i Sverige. Sett över en småföretagares livstid så är frågan om pension en viktig del av hur trygg man kan känna sig inför den tid då man inte längre ska driva sitt företag.
Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram denna rapport för att öka förståelsen för vad som avgör en företagares beslut kring sitt eget pensionssparande. Förståelse är en förutsättning för förändring och vi hoppas att denna rapport kan öka medvetenheten kring småföretagares val eller icke-val kring pensionsfrågan och som i sin tur kan ligga till grund för vårt näringspolitiska påverkansarbete för att förbättra och förenkla de sociala villkoren för Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna.

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Hållbart Företagande 2022

Ska Sverige lyckas nå målsättningarna i Agenda 2030 måste det offentliga samverka med näringslivet för att kunna ställa om och producera de varor och tjänster som krävs för att nå de globala målen. I Småföretagarnas Riksförbunds nya rapport Hållbart företagande tar vi ett nytt grepp och studerar företagandet i Sverige utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Där kan vi konstatera att det svenska näringslivet i nuläget inte är rustat att utgöra det viktiga verktyg som Sverige behöver för att vara globalt konkurrenskraftiga. Sverige behöver fler företagsamma och säkerställa att det blir tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Kunskapsrapport – Landsbygdsfokus 2021

Affärskompetens Sverige, Småföretagarnas Riksförbund (SFR) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har i rapporten ”Företag på landsbygder – viktigare än någonsin” sammanfattat varför det är viktigt att stötta och bidra till utveckling i den stora gruppen småföretag på landsbygder.

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

Hemställan: Förläng anståndstiden för lån på skattekonto

Hemställan skickades in den 28/4 – 2021 till: Finansdepartementet103 33 Stockholmfinansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Här kan du läsa Hemställan i sin helhet: Hemställan om förlängning av anståndstiden för lån på skattekonto (öppnas i nytt fönster som nedladdningsbar PDF).

Läs mer »
Rapporter/Publikationer
Rapporter/Publikationer

De Företagsamma 2021

En rapport från Småföretagarnas Riksförbund Småföretagarnas Riksförbund har de senaste åren år tagit fram måttet företagsamma, för att mäta antalet aktiva små och medelstora företag i olika delar av Sverige. En del företag är i första hand investeringsobjekt eller har knappt någon aktivitet. Våra tidigare studier visar att medan Sverige har runt 1,2 miljoner företag,

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top