RAPPORTER/PUBLIKATIONER

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete, och något vi arbetar löpande med. Nedan kan du se ett urval av de rapporter som publicerats.

Om det är något du saknar så kontakta oss gärna.

Ett lärlingssystem i världsklass

Denna rapport är ett led i att förståelsen om den betydelse som ett utbyggt lärlingssystem kan ha för de mindre företagen. Småföretagarnas Riksförbund har länge förespråkat införandet av ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem som ett komplement till det traditionella gymnasiet, ett system likt dem som redan fungerar framgångsrikt i bland annat Danmark, Tyskland och Österrike. Konceptet är enkelt: Eleverna tillbringar en mindre del av

Läs mer »

Lokala reformer – före ett bättre kommunalt företagsklimat

 Rapport 2014:3 Trots att många kommunledningar säger sig vilja förbättra det egna företagsklimatet är det ett perspektiv som inte får särskilt stor uppmärksamhet. En sannolik förklaring är att kunskapen om hur man ska gå till väga är begränsad. Ambitionen att förbättra det lokala företagsklimatet matchas därför inte alltid med konkreta reformer. Läs vår rapport här

Läs mer »

Glesbygdsrapport – Fyra steg mot ett mer företagsamt EU

Rapport 14:02 Av: Nima Sanandaji I denna rapport tittar Småföretagarnas Riksförbund närmare på hur EU-politiken påverkar förutsättningarna för framförallt de mindre företagen. Vår utgångspunkt är att identifiera fyra konkreta områden där förutsättningarna för framförallt de mindre företagen kan stärkas. Med det hoppas vi bidra till en mer jordnära debatt om EU-politiken. Ladda ned pdf

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top