Rapporter/Publikationer

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete, och något vi arbetar löpande med. Nedan kan du se ett urval av de rapporter som publicerats.

Om det är något du saknar så kontakta oss gärna.

Regelrådet – Årsrapport 2014

Klicka här för att ladda ner rapporten i PDF-format!

Småföretagare – Sveriges hårdast arbetande grupp

Småföretagarnas Riksförbunds Rapport 2014:4 visar att företagare är den ojämförbart hårdast arbetande gruppen i Sverige. Till skillnad  mot den bild som.. Läs mer

Lokala reformer – före ett bättre kommunalt företagsklimat

 Rapport 2014:3 Trots att många kommunledningar säger sig vilja förbättra det egna företagsklimatet är det ett perspektiv som inte får.. Läs mer

Glesbygdsrapport – Fyra steg mot ett mer företagsamt EU

Rapport 14:02 Av: Nima Sanandaji I denna rapport tittar Småföretagarnas Riksförbund närmare på hur EU-politiken påverkar förutsättningarna för framförallt de.. Läs mer

Kommuner som går mot strömmen – Rapport 2014:1

Denna rapport från Småföretagarnas Riksförbund riktar fokus på den roll som jobbskapande i nya företag spelar för arbetsmarknaden i mindre.. Läs mer

Reform – Rapport 2014

Klicka här för att ladda ner rapporten i PDF-format!

Lärlingssystem – Rapport 2014

Klicka här för att ladda ner rapporten i PDF-format!

Sjuklöneansvar – påverkar viljan att anställa

Sammanfattning För småföretag i Sverige är risken att behöva betala sjuklön för upp till två veckor det största hindret för.. Läs mer

Stå starkare tillsammans

Bli medlem