Nyligen har gjorts en bred kritisk analys av det svenska skattesystemet från ”århundradets skattereform” på 90-talet och framåt. Arbetet har.. Läs mer