Remisser

”Vi tar uppgiften att svara på remisser på stort allvar då det behövs en röst som alltid har sin utgångspunkt i småföretagarens vardag.”
Varje år skickar regeringen, departementen och statliga myndigheter ut många offentliga utredningar, promemorior och betänkande på remiss. Småföretagarnas Riksförbund ser ett stort värde för sina medlemmar att vara en remissinstans då ett remissvar ger stora möjligheter att påverka utfallet av ett förslag.

Du som är intresserad och har synpunkter som rör vårt remissarbete är välkommen att höra av dig till mig, Mattias Andersson, näringspolitisk samordnare mattias.andersson@smaforetagarna.eu.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem