REMISSER

“Vi tar uppgiften att svara på remisser på stort allvar då det behövs en röst som alltid har sin utgångspunkt i småföretagarens vardag.”
Varje år skickar regeringen, departementen och statliga myndigheter ut många offentliga utredningar, promemorior och betänkande på remiss. Småföretagarnas Riksförbund ser ett stort värde för sina medlemmar att vara en remissinstans då ett remissvar ger stora möjligheter att påverka utfallet av ett förslag.

Är du intresserad av att veta mer eller har synpunkter som rör vårt remissarbete är välkommen att höra av dig till:
Styrelseledamot, Mattias Andersson, mattias.andersson@smaforetagarna.se

Remisser
Remissvar

Remissvar: Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

Denna remiss besvarades den 24/4 – 2022 till: JustitiedepartementetJu2022/00065                                                                      Här kan du läsa

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top