Remissvar

Remissvar: Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

  Denna remiss besvarades den 18/8 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Ändrade regler för kostförmån.. Läs mer

Remissvar: Promemorian utvidgad tidsgräns för expertskatt

Denna remiss besvarades den 17/8 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian utvidgad tidsgräns för expertskatt

Remissvar: Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster

  Denna remiss besvarades den 17/8 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster

Remissvar: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

  Denna remiss besvarades den 17/8 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Tillsammans för en välfungerande.. Läs mer

Remissvar: Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet

Denna remiss besvarades 10/8 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Höjd skattenivå för sådan förbrukning.. Läs mer

Remissvar: Promemorian Sänkt statlig skatt

Denna remiss besvarades 6/8 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Sänkt statlig skatt

Remissvar: Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

    Denna remiss besvarades 20/5 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Omställningsstöd till företag som.. Läs mer

Remissvar: En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

  Denna remiss besvarades 23/4 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: En tillfällig förstärkning av stödet.. Läs mer

Stå starkare tillsammans

Bli medlem