Remissvar

Remissvar: Bokföringsnämnden

        Denna remiss besvarades den 11/01 – 2021 till: Bokföringsnämnden        bfn@bfn.se   Här kan du läsa.. Läs mer

Remissvar: Enklare skatteregler för enskilda Näringsidkare

        Denna remiss besvarades den 11/01 – 2021 till: Finansdepartementet        Diarienr Fi2020/04059   Här kan du.. Läs mer

Remissvar: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

        Denna remiss besvarades den 23/12 – 2020 till: Socialdepartementet        Diarienr S2020/09963   Här kan du.. Läs mer

Remissvar: Covid-19-lag

        Denna remiss besvarades den 23/12 – 2020 till: Socialdepartementet        Diarienr S2020/09214   Här kan du.. Läs mer

Remissvar: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

      Denna remiss besvarades den 22/12 – 2020 till: Finansdepartementet        Dnr: Fi2020/04277 Skatte- och tullavdelningen Enheten för.. Läs mer

Remissvar: Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

      Denna remiss besvarades den 22/12 – 2020 till: Arbetsmiljöverket        2019/072424 remiss@av.se Här kan du läsa remissvaret.. Läs mer

Remissvar: Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Denna remiss besvarades den 18/12 – 2020 till: Finansdepartementet        Fi2020/04865 Skatte- och tullavdelningen Här kan du läsa remissvaret i.. Läs mer

Remissvar: En ny mervärdesskattelag

Denna remiss besvarades den 30/11 – 2020 till: Finansdepartementet      Fi2020/02542/S2   Här kan du läsa remissvaret i sin.. Läs mer

Stå starkare tillsammans

Bli medlem