Senaste nytt från oss

Intervju från hearing om elmarknaden – Michael Lyckhagen

Den 19 september arrangerade Småföretagarnas Riksförbund en hearing om elmarknaden. Vi träffade därefter Michael Lyckhagen som delar sitt perspektiv från Norrland, där småföretagare är i fokus. Han betonar den glädje och hopp som kommer med möjligheten att påverka politiken och att politikerna kan förstå de behov och utmaningar som småföretagare står inför. Det är en

Läs mer »

Intervju från hearing om elmarknaden – Michael Lyckhagen

Den 19 september arrangerade Småföretagarnas Riksförbund en hearing om elmarknaden. Vi träffade därefter Michael Lyckhagen som delar sitt perspektiv från Norrland, där småföretagare är i fokus. Han betonar den glädje och hopp som kommer med möjligheten att påverka politiken och att politikerna kan förstå de behov och utmaningar som småföretagare står inför. Det är en

Läs mer »

Vi träffar

En utvärdering av besöksnäringen på Gotland

I intervjun med Jonas Henning går vi igenom hur säsongen varit för Slite Strand. Årets säsong har varit utmanande med färre dagsgäster än tidigare. Konsumtionen var inte på samma nivå och höga båtpriser i början av säsongen påverkade besöksantalet. En viktig strategi för Slite har varit att fylla boendena och aktiviteterna för att kompensera. Den

Läs mer »

Utmaningar i besöksnäringen – Behov av sänkta arbetsgivaravgifter

Vi träffar Jonas Henning som driver Slite Strand och diskuterar vikten av att minska arbetsgivaravgifterna. Regeringens beslut att återinföra fulla arbetsgivaravgifter för ungdomar har påverkat verksamhetens rekrytering negativt. Det har lett till högre lönekostnader och minskade möjligheter att erbjuda förstagångsjobb. För att främja ungdomsarbete och stärka företagande i Sverige bör regeringen överväga att sänka arbetsgivaravgifterna

Läs mer »

Utmaningar och önskemål inför Höstbudgeten

I en samtalssession med Veronica Mokrosinski, ägaren av Valhallabageriet och aktiv i förbundet Sveriges bagare & konditorer diskuterades utmaningarna och möjligheterna för företaget. Med tre enheter och cirka 50 anställda har de stött på ökande kostnader, särskilt efter avskaffandet av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Detta har påverkat deras förmåga att anställa och stödja ung

Läs mer »

Ökad personal och utmaningar med arbetsgivaravgifter

Mikael Åhrberg har framgångsrikt drivit Söderköpings Brunn med entreprenörsanda. Trots pandemin och en stängd anläggning har personalen växt från två till 103 medarbetare. Ny regi, men lite annan inriktning än vad det kanske har varit historiskt sett under de 50 tidigare åren och nu söker personal sig till Söderköpings Brunn istället för tvärtom. Trots ökade

Läs mer »

Miljözon 3: Martin Jungermanns perspektiv

I en intervju med Martin Jungermann, en boende i Gamla stan, diskuterades de pågående utmaningarna med planerna på att införa Miljözon 3 och samtidigt ta bort parkeringsplatser på Skeppsbron. Martin framhäver att detta har kommit som en överraskning för invånarna och att det skulle ha en betydande inverkan på deras vardag och näringsliv. Det betonas

Läs mer »

Turistbussar och Miljözon 3 – Pär Åkerbergs perspektiv

Mats Eriksson intervjuar Pär Åkerberg som driver Åkerbergs Trafik och ordförande för Sveriges bussföretag, avdelning Stockholm. Åkerbergs breda erfarenhet omfattar taxi, lastbilar och bussar. Mats och Pär diskuterar planen att införa miljözon 3 i Stockholms Gamla stan. Åkerberg betonar utmaningarna för turistbussarna, i nuläget finns dessa inte att köpa. Samarbetesinsatser behövs för att nå miljömålen

Läs mer »

Miljözon 3: Dennis Wedin påpekar behovet av dialog och ansvarsfull planering

I intervjun med Dennis Wedin, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholm, diskuteras införandet av Miljözon 3 i Gamla stan. Wedin ifrågasätter det snabba införandet och betonar behovet av en konsekvensanalys för att förstå hur många individer som påverkas. Han kritiserar avsaknaden av dialog med turistnäringen och boende samt framhäver vikten av att gradvis införa förändringar istället

Läs mer »

Diskussion om Miljözon 3 med Lars Strömgren, Trafikborgarråd Stockholm

Vi träffade Lars Strömgren, Trafikborgarråd i Stockholm och diskuterade införandet av Miljözon 3 i Gamla Stan. Enligt Lars Strömgren är syftet med miljözonen att skapa bättre luftkvalitet, ljudmiljö och en attraktivare stadsmiljö. Han betonar att det är en del av stadens större plan att göra fordonsflottan utsläppsfri till 2030 och att det är nödvändigt. Frågan

Läs mer »

Miljözon 3 äventyrar 200 000 bussresor

I intervjun med Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag framkommer oro för turistbussarnas framtid. Med planer på att införa Miljözon 3 från 2024 blir det svårt för turistbussar att operera. Anna betonar att majoriteten av svenska bussar redan är klimatsmarta, men politikernas beslut riskerar att påverka möjligheten till dessa bussresor. Över 200 000 resor om

Läs mer »

Småföretagares oro i Gamla stan: Miljözon 3 hotar verksamheterna

Gustaf Mabrouk från Panem delar sin resa som småföretagare i Gamla stan. Bageriets varierade utbud speglar stadsdelens mångfald. Trots återvändande turister uppstår nya utmaningar med planer för den stränga miljözon 3. Gustaf ifrågasätter logistiska påverkningar på leveranser, kostnader och lösningar. Dialog med företag är avgörande! I samarbete med En Företagares Vardag

Läs mer »

Miljözon klass 3 – Katarina Malmgren i Gamla Stan

Mats träffar Katarina Malmgren och diskuterar småföretagarnas situation i Gamla stan. Som ordförande i Gamla stans företagarförening delar Katarina insikter om utmaningar och framsteg. Turisterna har återvänt till Gamla stan efter pandemins dvala, vilket ger en känsla av återhämtning. Men utmaningar kvarstår, Miljöpartiet och Trafikborgarrådet planerar att införa en strikt miljözon i Gamla stan, miljözon

Läs mer »

Småföretagarnas utmaningar med miljözon klass 3

Mats Eriksson spenderade dagen i Gamla stan och mötte fantastiska småföretagare som kämpar hårt i denna lågkonjunktur för att balansera ekonomin inför vintern. Trots utmaningarna lyser en positiv framtidstro genom deras engagemang. Men ett moln av oro har dykt upp. Miljöpartiet och trafikborgarrådet i Stockholm planerar att införa miljözon 3 i Gamla stan till 2024.

Läs mer »
Rulla till toppen