Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Vi träffar Ghassan Ghaziri på Ocean Padel

Vi träffar Ghassan Ghaziri på Ocean Padel inne i deras imponerande padelhall med 18 meter i takhöjd och sju inomhusbanor. Som stolta lokala entreprenörer ser vi en positiv utveckling för padel, trots svängningarna under pandemin. Vår förening växer stadigt, särskilt bland ungdomar. Vi erbjuder inte bara padel, utan även aktiviteter som gruppträningar, fotbollspadel och gruppgympa.

Läs mer »

Vi träffar Ghassan Ghaziri på Ocean Padel

Vi träffar Ghassan Ghaziri på Ocean Padel inne i deras imponerande padelhall med 18 meter i takhöjd och sju inomhusbanor. Som stolta lokala entreprenörer ser vi en positiv utveckling för padel, trots svängningarna under pandemin. Vår förening växer stadigt, särskilt bland ungdomar. Vi erbjuder inte bara padel, utan även aktiviteter som gruppträningar, fotbollspadel och gruppgympa.

Läs mer »

Vi träffar

Vi träffar Ghassan Ghaziri på Ocean Padel

Vi träffar Ghassan Ghaziri på Ocean Padel inne i deras imponerande padelhall med 18 meter i takhöjd och sju inomhusbanor. Som stolta lokala entreprenörer ser vi en positiv utveckling för padel, trots svängningarna under pandemin. Vår förening växer stadigt, särskilt bland ungdomar. Vi erbjuder inte bara padel, utan även aktiviteter som gruppträningar, fotbollspadel och gruppgympa.

Läs mer »

Vi träffar Gjuteriet Crossfit

Vi har träffat Gerd och Jörgen Karlsson, som driver Gjuteriet Crossfit i Falkenberg. De har tagit ett viktigt steg mot att göra träning mer tillgänglig för alla, oavsett rörlighet. Det är ofta en utmaning för rullstolsburna eller personer med begränsad rörlighet att hitta lämpliga träningsmöjligheter. Därför har Gerd och Jörgen utvecklat en innovativ tillsats för

Läs mer »

Vi träffar Pär Holmgren, Miljöpartiet EU-Val 2024

Pär Holmgren från Miljöpartiet, tidigare småföretagare och bokförlagsgrundare, betonar vikten av enhetliga och schyssta villkor på EU-nivå. Han framhäver att alla företag, stora som små, måste följa reglerna och att dessa bör främja en hållbar omställning som gynnar proaktiva småföretag. Film och produktion i samarbete med En Företagares Vardag

Läs mer »

Vi träffar Beatrice Timgren, Sverigedemokraterna EU-Val 2024

Beatrice Timgren, Sverigedemokraterna, tar med sig viktiga frågor om småföretagande till Bryssel. Hon betonar behovet av att minska byråkratin för att stärka småföretagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Timgren understryker även småföretagens önskan om förutsägbarhet för att kunna göra långsiktiga investeringar och planeringar. Film och produktion i samarbete med En Företagares Vardag

Läs mer »

Vi träffar Johan Danielsson, Socialdemokraterna EU-Val 2024

Johan Danielsson från Socialdemokraterna fokuserar på två frågor för småföretag i Bryssel: bekämpning av ekonomisk kriminalitet med starkare resurser till Europol och ansvar för banker vid bedrägerier, samt åtgärder mot oseriös konkurrens som skadar arbetsmarknaden. Han vill också standardisera betalningstider till 30 dagar inom EU för att skydda småföretagare. Film och produktion i samarbete med En

Läs mer »

Vi träffar Alice Teodorescu, Kristdemokraterna EU-Val 2024

Alice Teodorescu, Kristdemokraterna betonar att viktigaste frågan för småföretagare i Bryssel är regelbördan. Hon föreslår att EU-kommissionen bör dra tillbaka två regler för varje nytt förslag, fokuserat på kostnad och bördan för företagen. Teodorescu lyfter även tjänstesektorns utmaningar i Europa och behovet av bättre integration inom den inre marknaden. Film och produktion i samarbete med En

Läs mer »

Vi träffar Emma Wiesner, Centerpartiet EU-Val 2024

Emma Wiesner, Centerpartiet betonar att de till nästa mandatperiod i EU kommer fokusera på att förverkliga klimatmålen genom att säkra företagens tillgång på energi, råmaterial, och effektiv logistik. Hon lyfter även fram vikten av arbetskraftsinvandring, kapital och innovation. Ett centralt mål är att förenkla regelverk för småföretag, med en EU-kommissionär som ansvarar för att implementera

Läs mer »

Vi träffar Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet EU-Val 2024

Jonas Sjöstedt tar med sig två viktiga frågor till Bryssel som rör småföretagande. För det första, att bekämpa de höga elpriserna som påverkar företag, genom förslaget att vi fortsätter exportera el från Sverige, vilket vi är duktiga på. För det andra, att bekämpa oseriösa aktörer som fuskat och drabbat seriösa företag, genom krav på ordning

Läs mer »

Vi träffar Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna EU-Val 2024

Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, uttrycker sin passion för att underlätta och förenkla för småföretagare. Hon betonar vikten av att anpassa EU-lagstiftningen till småföretagarnas verklighet och förankra den bättre. Hon lyfter fram behovet av att fullborda den gemensamma europeiska inre marknaden. Anna argumenterar för standardisering och ett enhetligt regelverk för att minska kostnader och främja

Läs mer »

Vi träffar Jörgen Warborn, Moderaterna EU-Val 2024

Vi träffade Jörgen Warborn, Moderaterna som nyligen avslutat en mandatperiod i Bryssel med engagemang för småföretagandet. Han framhöll vikten av att minska regelkrångel och byråkrati för småföretagare, vilket han ser som avgörande för att främja företagsamhet. Han poängterade att företagare inte bör belastas med omfattande pappersarbete och byråkratiska processer, utan i stället kunna fokusera på

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund träffade lokala företagarföreningar i Småland

I samband med förbundets årsmöte och efterföljande styrelsemöte i Toftaholm passade vi på att träffa lokala näringslivsorganisationer. Dessa representerades av Johnny Grauengaard, Värnamo Företagareförening och Göran Göhlin från Gnosjöandan. De ämnen som togs upp var dels hur företagen kan samverka lokalt och i relation till kommunen, dels vilka småföretagsfrågor som är viktigast nationellt. Det hela

Läs mer »

Johan tar strid för lantbruket inför EU-valet

Mats intervjuar Johan från Arnoldsgården inför EU-valet om hans förväntningar på politikerna. Johan, lantbrukare, uttrycker frustration över att lantbrukarnas röster ofta ignoreras tills de demonstrerar. Han föreslår införandet av tjänstemannaansvar inom EU för att undvika slöseri med resurser och förbättra ansvarstagandet, vilket skulle gynna både svenskt och europeiskt lantbruk. Johan betonar också behovet av sänkt

Läs mer »
Rulla till toppen