Hur ser det ut i din kommun? På måndag 23/4-18 träffar vi småföretagare och politiker i Mora!

Har företagare betydelse för Dalarna?

I mars 2018 hade Dalarna drygt 7 500 mikroföretag med drygt 12 000 anställda, enligt SCB. Mikroföretag är i allmänhet ägarledda företag. Mikroföretagare jobbar mer än andra och är oftast bosatta på orten där företaget bedrivs. Företagaren är inte sällan delaktig i lokalsamhället genom föreningar och lokal sponsring.

2/3 av Sveriges anställda har privata arbetsgivare. 2/3 av dessa anställda har arbetsgivare med färre än 100 anställda, varav 1/3 är mikroföretag med färre än 10 anställda. För Dalarnas del är andelen anställda i mikroföretag något avvikande med Mora, Avesta och Ludvika ungefär på riksgenomsnitt, Borlänge och Hedemora under riksgenomsnittet medan övriga kommuner ligger över. Högst andel har Säter, Rättvik och Gagnef som har mer än hälften av sina anställda i företag under 100 anställda i just mikroföretag.

Högst andel mikroföretag i förhållande till folkmängd har Malung-Sälen, där andelen är dubbelt så hög som i Smedjebacken och Ludvika där andelen är lägst.

Vad har då mikroföretagare för betydelse för Sverige och ditt lokalsamhälle, förutom att vi har 800 000 anställda i landet? Bidrar vi med skatteinkomster till vår gemensamma välfärd? Utvecklar vi nya verksamheter under en allt snabbare samhällsutveckling? Flyttar vi verksamheten utomlands där skatter är lägre?

Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimat visar att de flesta av Dalarnas kommuner stigit från 2016 till -17, men Borlänge och Malung-Sälen har sjunkit med 60 respektive 78 placeringar. Störst ökning har Älvdalen (+96), Mora (+84) och Smedjebacken (+65) uppvisat. Högst rankad 2017 är Rättvik (plats 41, Vansbro (60), Leksand (71) och Mora (79), Varför har då vissa kommuner högre ranking än andra i Dalarna? Varför har vissa kommuner förbättrat sig mer än andra? Har detta någon betydelse för respektive kommuns framtid?

Genom att jobba mycket blir småföretagaren extra känslig för regelkrångel och alltför tungrodd byråkrati. Svenskt Näringsliv mäter attityden till företagande bland olika grupper. Tjänstemäns attityd till företagande var 2017 mycket bra i Rättvik och Vansbro, ganska bra i Älvdalen, Avesta och Mora, för att anses riktigt dålig i några kommuner (figuren nedan). Lokalpolitikers attityd till företagande avviker från tjänstemäns attityd i de flesta fall, ibland bättre och ibland sämre. Bäst attityd till företagande verkar kommunpolitikerna i Rättvik, Vansbro och Mora ha. Allmänhetens attityd till företagande skiftar väldigt, men bäst attityd verkar kommuner som definieras som ”Landsbygdskommun med besöksnäring” enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

Attityd till företagande i tre olika grupper som ranking i Sverige, vilket innebär att ju lägre plats desto bättre (Svenskt Näringslivs 2017)

På måndag 23 april från klockan 17 har du möjlighet att träffa politiker från kommunen och riksdagen på Strand Kök & Bar, Strandgatan 19 i Mora. Ta gärna med dig konkreta och konstruktiva förslag till hur det ska kunna bli enklare att driva företag

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top