Regeringens – Riksdagens beslut tvingar företag att gå i konkurs eller att bli uppköpta!

Tillstånd som kostar sexsiffrigt

För den som bedriver verksamhet inom exempelvis hemtjänsten, och har ett avtal med kommunen, så innebär en ny tillståndslag från årsskiftet att det kan kosta närmare 100 000 kronor att ansöka om tillstånd så man kan fortsätta sin verksamhet.

När det blev möjligt för privata aktörer att jobba inom exempelvis hemtjänsten genom införande av LOV(Lagen Om Vafrihet) valde många kommuner den varianten. Det kom fram en del aktörer som tecknade avtal med kommunen och gick igenom dåvarande tillståndsprövning. Det bygger på att hemtjänstkunder får välja om de vill ha kommunen som uppdragsgivare eller den privata aktören som har avtal med kommunen. Priset för insatsen styrs av de kommunala hemtjänsttaxorna och är densamma för brukaren oavsett uppdragsgivare. I många mindre kommuner kan ett företag ha så få som fem till tio brukare, och i större städer kanske något hundratal. Vid årsskiftet ändrades möjligheten avsevärt för brukaren att välja leverantör, eftersom de redan existerande företagen måste göra en ny tillståndsprövning. Detta innebär att samtliga privata leverantörer ska betala en avgift för ansökningar som gäller SoL och LSS-verksamheter, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd.

 

Varje ny ansökan kostar 30 000 kronor

Riksdagen har beslutat att alla nya ansökningar för SoL och LSS-verksamheter ska medföra en avgift till IVO(Inspektionen för Vård och Omsorg), och regeringen har beslutat att beloppet ska vara 30 000 kronor för en ny ansökan och 21 000 kronor för att ansöka om att ändra i ett tillstånd. En del företag behöver upp till tre tillstånd för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Om man skulle få avslag på tillståndet så återbetalas heller inga pengar. En ändring i ett tillstånd kan exempelvis vara om man i företaget byter ut någon i bolagets styrelse.

Vad innebär det konkret för de mindre företagen som redan egentligen har ett tillstånd som är godkänt av kommunerna?

Jo, att för många som verkar i små kommuner med rätt få kunder innebär detta att man inte kan fortsätta med denna verksamhet. De har ett avtal med kommunen som innebär att de  får 279 kronor för varje utförd timme. Taxan fastslås av respektive kommun. Med en faktisk personalkostnad per timme på 232 kronor blir det ett överskott på ca 47 kronor

För att denna leverantör kunna tjäna igen kostnaden behöver ett av de företag som vi talat med 638 timmar. De har idag i snitt 20 timmar LOV i månaden. Detta innebär att det tar 32 månader eller 2,7 år innan de tjänat igen denna avgift.

Det här kan inte vara rimligt eller ens genomtänkt från beslutsfattarnas sida. Då vill ju ingen bedriva LOV i små kommuner.

Källa: https://www.ivo.se/tillstand/nya-tillstandsplikter-2019/

Text och research:
Bogge Bolstad, Glesbygdskonsult & Mats Eriksson

Ett Vlogg-samarbete med En Företagares Vardag

Prenumerera gärna på Småföretagarnas Vlogg med att fylla i dina uppgifter nedan. Eller lämna gärna oss med ett meddelande om du vill få din småföretagshistoria och företagsvardag berättad.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top