Småföretagarnas Riksförbund besöker småföretag i Norrbotten

Mats Eriksson från En Företagares Vardag och Michael Lyckhagen, styrelsesuppleant Småföretagarnas Riksförbund diskuterar sin resa i norra Sverige, där de besökte Gällivare, Kangos, Kiruna och Haparanda. De reflekterade över utmaningarna i städerna, som bland annat brist på service, regelkostnader, dygnsvila och förlust av pengar till statskassan. De delade även intrycket att många företagare kände att mycket tas ifrån dem, men att de inte får någonting tillbaka. Nedan får ni följa med på en resa där småföretagare delar med sig av sina perspektiv på service, kostnader och framtidshopp i Norrbotten.

Om Michael Lyckhagen

Styrelsesuppleant och engagerad i förbundet sedan 2023. Michael Lyckhagen är en entusiastisk företagare och en stolt röst för Norrland och Norrbotten. Med en gedigen erfarenhet inom industrin, både som anställd och som företagare, har han en unik förståelse för de utmaningar och möjligheter som småföretagare står inför i dagens affärsklimat.

Goda arbetsmöjligheter i Gällivare

I Gällivare diskuterade Eilert Martinsson med Michael Lyckhagen de utmaningar området står inför. Gällivare har ett stort behov av yrkesgrupper som bland annat ingenjörer, arbetsledare och sjuksköterskor i området. Ett exempel är förvärvet av Kalvasta i Litauen, som kräver arbetskraftsimport. Eilert tror att svenska medborgare, om de känner till möjligheterna, skulle kunna hitta välavlönade jobb. Utmaningen är att snabbt rekrytera och informera potentiella arbetstagare. Genom att söka sig till Gällivare kan hela familjer hitta meningsfull sysselsättning med god ersättning. Det krävs dock bättre kommunikation för att förmedla dessa möjligheter. SE FILM MED EILERT

Småföretagarnas Riksförbund besöker småföretag i Norrbotten

Besök hos Lapland Guesthouse: Vindkraftsbeslut och lokala utmaningar

Småföretagarnas Riksförbund besökte Johan Stenevad som driver Lapland guesthouse för att diskutera aktuella frågor. En positiv nyhet var att Vattenfall nyligen tog tillbaka sin vindkraftsansökan, vilket väckte lättnad. Under mötet uttryckte Johan Stenevad oro över hur Norrbotten utarmas utan tillräcklig kompensation, vilket påverkar samhällets vård, omsorg och livsmiljö. Samtalet kretsade kring utmaningarna med att säkerställa hållbarhet och lokal välbefinnande.


Save-It Naturvärme AB: Utmaningar och expansion i fokus

Besöket på Save-It Naturvärme AB visade att företaget står inför framtidens utmaningar och kämpar för att hantera expansionen.

Småföretagarnas Riksförbund besöker småföretag i Norrbotten

Årets Handlarnbutik 2022 expanderar för glesbygdsservice

I samtal med Paula Danielsson från Kangos, diskuteras utvecklingen av deras hybridbutik och dess framgångar i samhället. Paula berättar att butiken har fungerat väl och är särskilt effektiv under sommarsäsongen när turistbesökarna ökar. För sitt framgångsrika arbete tilldelades butiken utmärkelsen “Årets Handlarnbutik 2022,” vilket har fyllt både dem och byborna med stolthet.

Samtalet går vidare till att Paula och hennes team förbereder öppnandet av en ny butik i Tärendö för att utöka sin service och bekvämlighet till andra småbyar. Motiveringen bakom detta steg är att säkerställa att även invånare i glesbygden har tillgång till nödvändiga tjänster utan att behöva resa till större städer. Det är ett initiativ för att stärka service i växande glesbygdsområden och göra det attraktivt att bo i små samhällen, samtidigt som man har alla bekvämligheter nära till hands. Paula ser dock en stor kompetensbrist och att allt för lite skattepengar stannar kvar i området, vilket gör det svårare att driva företag. SE FILM MED PAULA


Junosuandos Hjärta: Huset Bar och Bistro – Kulturella framtidsplaner

Michael besökte Huset Bar och Bistro där Sussane Wedegren kämpar aktivt för att främja gemenskapen i Junosuando. Deras kommande projekt fokuserar på att arrangera kulturevenemang i den imponerande biosalongen, där de hanterar många olika uppgifter för att lyckas.


Attraktiva arbetsmöjligheter: Richard delar sina tankar

Mats och Richard diskuterade viktiga ämnen under sitt möte i Norrland. Richard betonade vikten av att kommuner med naturliga resurser och företag ska behålla en del av vinsten för att bygga attraktiva samhällen. Mats frågade hur man kan locka arbetskraft till Norrbotten, och Richard framhöll behovet av marknadsföring och att stärka varumärket. Han betonade att det finns bra jobb och en fantastisk miljö i regionen. SE FILM MED RICHARD

Småföretagarnas Riksförbund besöker småföretag i Norrbotten

Haparanda Stadshotell: Utmaningar med arbetskraft

Haparanda Stadshotell, under ledning av Susanne Wallin, har stött på utmaningar under sommaren med en ökad omsättning på 23% på grund av valutans påverkan. Trots den positiva trenden möter hotellet svårigheter i att hitta kompetent arbetskraft, försvårat av regeringens strängare arbetskraftsinvandrings-regler och ökade vilotidskrav. Dessutom har kommunen höjt tillsynsavgifterna med 263%, med motiveringen att företag inte behövde betala under pandemin, vilket lägger ytterligare på belastningen för företagen.


Elon i Haparanda: Kampen mot skatteutmaningar

Elon Haparanda, under ledning av Pontus Kallioniemi, har inte upplevt samma framgång som andra företag i området. Företaget kämpar aktivt mot de utmaningar som uppstår på grund av olika skatter på deras produkter, vilka inte finns på den finska sidan av gränsen.

Småföretagarnas Riksförbund besöker småföretag i Norrbotten

I samarbete med En Företagares Vardag

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen